RUGĂCIUNEA DE CERERE - Gary Wilkerson

În Isaia 37 vedem povestea unui rege numit Ezechia.
Ezechia era un rege bun. El urma calea Domnului, spune Biblia, iar Dumnezeu l-a onorat și la binecuvântat. Dar a intrat într-o situație dificilă. S-a aflat în conflict cu regele Asiriei, care a înconjurat Ierusalimul în așa fel încât hrana nu mai intra în cetate.
În toiul acestor evenimente, regele Asiriei îi spune în Isaia 37:10 într-o scrisoare lui Ezechia:
„Nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău, în care te încrezi şi zici: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei»”.
Acesta e tipul de vorbe pe care diavolul, acuzatorul fraților, ni le spune nouă mereu și mereu.
Așa că, Ezechia a luat scrisoarea și s-a închinat înaintea Domnului. El a pus scrisoarea de acuzație înaintea lui și a spus: „Te rog, Doamne, auzi Tu acuzațiile împotriva poporului Tău? Auzi Tu cum tună și fulgeră împotriva Ta, un Dumnezeu sfânt?”
Ezechia a continuat să strige, „Dumnezeule, vrei, te rog, să vii? Vrei, te rog, să Îți proslăvești Numele încă o dată? Vrei să pricinuiești o grea lovitură să vină împotriva puterilor inamicului care este prea puternic pentru noi?”
Aceasta este o rugăciune de cerere de care fiecare dintre noi avem nevoie în viața noastră. Fiecare dintre noi avem nevoie să strigăm: „Oh, Doamne, vrei să îmi vindeci trupul? Oh, Doamne, te rog, vrei să eliberezi familia mea de aceste dependențe? Vrei să îmi eliberezi mintea mea de frică, îndoială, necredință?”
Când ne rugăm astfel, noi aducem cererile noastre înaintea Domnului. „ Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulțumiri” (Filipeni 4:6). Domnul iubește inima plină de rugăminți a copiilor Săi!