NOI ÎL PRIVIM PE ISUS

Pavel scria: „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2).
A trăit într-un timp când dezbinările din biserică abundau în stânga și dreapta, și luptau cu înverșunare. Pavel a răspuns acestui conflict prin a spune: „Nu am nimic de a face cu aceasta. Eu sunt aici pentru un singur scop: să trăiesc și să predic pe Hristos crucificat și înviat. Ca slujitor al Domnului, eu refuz să fiu amestecat în astfel de lucruri.”
Apoi Pavel a fost constrâns să scrie tânărului său asociat, Timotei, următoarele avertizări: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor” (1 Timotei 4:1-2). Avertizarea lui Pavel aici este foarte clară: Vor apărea oameni care vor predica o altă evanghelie.
Chiar acum, un Hristos fals este predicat chiar și în unele biserici evanghelice. Acestea dețin un Hristos care nu cere pocăință. Este un Hristos care îmbrățișează imoralitatea și căsătoriile de același sex. Este un Hristos al acceptării religiilor false, totul, chipurile, în numele toleranței și dragostei.
Biserica pe care o vedem astăzi, dese ori nu este așa cum ar trebui să fie. Care este răspunsul nostru la această caricatură? Noi îl privim pe adevăratul Isus — Hristos cel neschimbabil — stând glorios deasupra tuturor lucrurilor. Toate celelalte evanghelii inventate de om nu vor oferi nici un dram de mângâiere în ceasul încercării.
Așa cum Pavel ne învață, nu putem lăsa ca acest gen probleme să ne distragă. Noi nu trebuie să ne lăsăm gândurile să „se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos” (2 Corinteni 11:3). Peste tot în jurul nostru lumea este în plină dezintegrare, dar noi privim pe Isus! Trebuie să ne încredem în El că va fi cu noi în durerea noastră, în suferința noastră, în crizele noastre, în toate circumstanțele.