DEVENIND „CEI CARE ÎNDURĂ”

De ce unii oameni par să treacă prin viață pur și simplu fără nici o problemă. Niciodată nu par a suferi. Pe orice pun mâna propășește, totdeauna par fericiți, ca și cum nu au nici o problemă în lume.
Poate te întrebi cum este posibil aceasta. Într-adevăr, când te uiți la asemenea creștini, poate te întrebi, „Ce se întâmplă cu mine? De ce trebuie să îndur eu greutăți după greutăți de când         m-am predat cu totul lui Isus? Când eram rece și căldicel în credință, totul era bine. Nu cunoșteam că existau așa dificultăți până când am luat în serios viața cu Dumnezeu.”
Răspunsul tău este cuprins în acest verset: „după ce ați fost luminați” (Evrei 10:32), adică, „După ce ați văzut lumina.” Deci doar după ce ți-ai deschis viața lui Isus și ai fost inundat cu lumina Lui, atunci au început luptele tale de suferințe.
Satan ne atacă după măsura luminii pe care o primim și în care umblăm. Cei care umblă sub o mică rază de lumină nu reprezintă nici o amenințare pentru împărăția diavolului. El țintește ”marea luptă de suferințe” către cei care iubesc lumina cu întreaga inimă, care îmbrățișează tot ceea ce Hristos are pentru ei (vezi Evrei 10:32).
Asemenea sfinți nu iau parte la întuneric. Aceștia au apucat o credință care i-a făcut „răbdători”, soldați care nu se dau înapoi ci merg înainte într-o deplină siguranță a credinței!
„Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10:35-36).