vineri, martie 31, 2017

DUMNEZEU SE GÂNDEȘTE LA TINE

Am un scurt mesaj pentru cei care trec prin situații copleșitoare și dureroase. Nu mă adresez celor care acum se bucură de un timp de odihnă de la suferință, care nu sunt în nici un fel de durere sau întristare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acele momente de odihnă liniștită.
De fapt, primesc multe scrisori de la urmași prețioși ai lui Isus care trăiesc cu o durere lăuntrică incredibilă și în situații de criză: divorț, copii dependenți de droguri sau în închisoare, moartea unuia dintre soți. O femeie cu o dragoste profundă pentru Domnul jelește moartea copiilor ei care s-au asfixiat într-un incendiu. Un pastor plânge după soția lui, care l-a părăsit pe el și copiii lui pentru o iubită lesbiană. 
Am un mesaj pentru voi, oameni evlavioși care suferiți. În Psalmul 40, David își înălța glasul: „Căci rele fără număr mă împresoară.....Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu!” (Psalmul 40:12-13). „Să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută!...Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!”(Psalmul 40:16-17).
Am fost atât de binecuvântat și mângâiat de acest cuvânt din versetul 17: „Domnul se gândește la mine.” Închipuie-ți acest lucru! Domnul care a creat toate lucrurile, Dumnezeul acestui univers, se gândește la mine. Chiar acum, în ceasul nevoii tale, gândurile Lui sunt la tine.
Când Israel era captiv în Babilon, jelind după pierderea căminelor lor și a familiilor, Dumnezeu le-a trimis un cuvânt prin prorocul Ieremia: „Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde” (Ieremia 29:11). Dumnezeu a spus poporului Lui: „Coșmarul vostru va avea un sfârșit. Eu am numai gânduri bune, pline de iubire față de voi, și dacă Mă veți căutați cu toată inima voastră, Mă veți găsi.”
 Varsă-ți inima înaintea Domnului. El se gândește la tine!

joi, martie 30, 2017

EL NE FACE ÎNDRĂZNEȚI

Duhul Sfânt m-a îndemnat să citesc Exod 12, care conține relatarea eliberării Israelului din Egipt.
Pe ușa fiecărei case israelite, sângele mielului era uns pe cei doi ușiori și pe pragul de sus. Acesta se făcea pentru a proteja poporul lui Dumnezeu de îngerul morții care trecea prin fața ușii. Când a venit ziua plecării, o mulțime de israeliți au mărșăluit afară din captivitate, aceasta a inclus 600.000 de bărbați plus femei și copii. „,...tocmai în ziua aceea, toate oștirile Domnului au ieșit din țara Egiptului.”(Exod 12:41)
În următorul capitol m-am oprit la versetul 3, care spune: „Căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13:3). Poporul lui Dumnezeu a fost eliberat numai prin puterea Domnului, nicidecum prin mijloace omenești.
David declara: „Dumnezeu este tăria și puterea mea: El îmi face calea desăvârșită” (2 Samuel 22:33 KJV). ”El Și-a întins mâna de sus din înălțimi, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari: El m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine” (versetele 17-18). „El este un scut pentru toți cei care caută adăpost în El” (versetul 31).
Credința noastră și puterea noastră pot să slăbească, dar în momentele noastre de slăbiciune Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate pentru a ne reînnoi și a ne da putere.
Preaiubiților, credeți voi că Dumnezeul nostru este puternic? Dacă El este puternic, nici o putere nu va sta înaintea Lui. De aceea, încredințează totul în măreața Lui mână plină de putere și tărie. El va face o cale. Mai întâi de toate, crede acest cuvânt: „În ziua când Te-am chemat,    m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul [și m-ai făcut îndrăzneț cu putere în sufletul meu -NKJV, n.tr.] (Psalmul 138:3).
Dumnezeu să își lase iubirea și binecuvântarea peste voi!

marți, martie 28, 2017

DETRONAT DE SPINI

Un număr tot mai mare de creștini nu mai sunt satisfăcuți pe deplin cu Hristos. Domnul este detronat de ceea ce El Însuși a numit spini — El a spus că sunt grijile acestei lumi, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri ce intră în inimă. Hristos a spus că acestea sunt spinii care îneacă Cuvântul și îl fac să fie neroditor (vezi Marcu 4:7).
Este Domnul în gândurile tale astăzi mai mult decât acum un an? Petreci mai mult timp în prezența Lui azi mai mult decât un an în urmă? Este pasiunea ta pentru El în creștere sau se ofilește?
Mulți dintre cei care odată erau îndrăgostiți cu o mare pasiune de Hristos acum aleargă urmărindu-și propriile interese. Sunt împovărați cu probleme și stres, fugind după bogății și după lucrurile acestei lumi. Au devenit reci și sunt căldicei și au tot mai puțin timp pentru Isus. Domnul și biserica Sa primesc acum doar o oră din timpul lor — duminica dimineața.
Isus a spus: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, şi se usucă” (Ioan 15:6). Cu alte cuvinte, acea persoană va seca, nu mai extrage viață din adevărata viță. El se înșală crezând că totul e bine, pentru că încă folosește același limbaj al intimității de care se bucura odată cu Hristos.
Duhul Sfânt cheamă oamenii înapoi la dragostea dintâi. Înapoi la flămânzirea și însetarea după mai mult din Hristos. Înapoi la a petrece timp de calitate în prezența Lui; iubind Cuvântul Lui, aruncând toate grijile asupra Lui; depinzând de El pentru călăuzire.
Hristos tânjește ca preaiubiții Lui să se întoarcă la El cu dragoste și ascultare. Duhul Sfânt ne stârnește inima pentru a ne apropia mai mult de El. 

luni, martie 27, 2017

TREBUIE SĂ AVEM PREZENȚA LUI DUMNEZEU - Gary Wilkerson

Dumnezeu i-a spus profetului Amos: „Eu urăsc, Eu disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot vă să sufăr adunările de sărbătoare... Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! (Amos 5:21,23-24) Dumnezeu vorbește fiecărei generații: „Eu nu caut cântecul sau melodiile voastre. Ci neprihănirea care curge din închinarea voastră și faptele pe care vă provoacă să le faceți în Numele Meu.
Nu mai putem să măsurăm puterea unui cântec prin valoarea lui de spectacol, sau prin oricare alt standard făcut de om. Îl măsurăm în conformitate cu gradul în care determină ceea ce Duhul Sfânt dorește pentru Trupul Lui în acel moment. Închinarea noastră trebuie să fie un râu necontenit al prezenței Sale neprihănite. Astfel, nu îndrăznim să lăsăm pe scenă pe acei care „aiurează în sunetul alăutei....care.... se ung cu cel mai bun untdelemn”(Amos 6:5-6). Aceasta vorbește despre liderii pe care îi ungem doar pe baza talentelor, deprinderii și inteligenței lor. Dumnezeu ne cheamă să eliberăm scena de orice alt standard decât acesta: „Cu siguranță Tu ești în acest loc, oh Dumnezeule!”
Eu îmi vorbesc mie însumi când mă adresez tuturor pastorilor: „Ne punem mai multă confidență în strategiile, structurile și programele noastre decât în călăuzirea lui Dumnezeu? Dacă acesta este cazul atunci avem nevoie să eliberăm scena de asemenea lucruri.”
Bisericile pot avea toate aparențele unui trup dinamic. Am putea să ne asigurăm că fiecare predică e foarte bine articulată, că fiecare cântec este perfect acordat, că fiecare mașină de cafea espresso umple paharele oamenilor – dar totul este fără valoare dacă prezența lui Dumnezeu nu este de găsit nicăieri.
Este timpul ca să aruncăm la o parte chestionarele prin care întrebăm oamenii ce vor de la biserică, mai degrabă întrebăm ce vrea Dumnezeu. Dacă direcția noastră e dată de chestionare, am putea prea bine să luăm jos semnul care zice BISERICĂ, pentru că nu vom fi una. Vom fi o organizație profesională care caută succes pe baza cerințelor pieței. Și aceasta nu este evanghelia!

sâmbătă, martie 25, 2017

VORBEȘTE VULPILOR - Carter Conlon

De îndată ce ești hotărât să pui lucrurile la punct în viața ta, nu fi surprins dacă dușmanul vine și îți spune că nu o sa poți reuși. Chiar și Isus a trebuit să facă față acestor minciuni, dar El știa că nu este decât o vulpe care încerca să distrugă roada din via pe care Dumnezeu I-a dat-o Lui.
Scripturile ne vorbesc despre o întâmplare când „câţiva farisei ...I-au zis [lui Isus]: „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare”. „Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii şi săvârșesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi.”
„Ispăvi” înseamnă că El Își va atinge scopul. Diavolul, fără îndoială, va încerca să te facă să te abată de la drum spunându-ți: „ Această cale este prea grea pentru tine. Ia o cale mai ușoară. Nu trebuie să faci lucrurile în felul lui Dumnezeu!” Totuși, observați răspunsul lui Isus: „Nu! Eu scot demoni și vindecările sunt în floare. Și a treia zi eu o să Îmi ating scopul prin puterea lui Dumnezeu!”
Și tu ai puterea să vorbești vulpilor din viața ta: „Nu îți voi mai permite să stai în viața mea! Prin harul lui Dumnezeu, eu mă voi descotorosi de tine. Mi s-a dat putere să înfrunt răul, și curge vindecare prin viața mea. Eu nu iau cu mine la locul de muncă ceva ce se numește creștinism dar începe să miroase urât când trec pe lângă alții. Nu, eu aduc cu mine prezența dulce a lui Dumnezeu oriunde merg. Eu voi sfârși călătoria mea, și o să ating potențialul maxim la care viața mea este chemată să fie. Nici o vulpe mică nu mă va deraia de la planul lui Dumnezeu pentru viața mea!”
Vorbește vulpilor și încrede-te în Domnul pentru harul și purtarea Sa de grijă.

Carter Conlon  s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.

vineri, martie 24, 2017

AI FOST RĂNIT?

În timpul meu de rugăciune Duhul Sfânt m-a condus la Psalmul 56. Acest cuvânt este îndreptat spre cei care au fost răniți — fie de către familie, prieteni, sau de acțiunile și vorbele celor neevlavioși.
E un cuvânt și pentru cei care iubesc pe Domnul însă varsă lacrimi și duc poveri care par că devin tot mai grele pe zi ce trece. Unii credincioși se trezesc în fiecare dimineață urmăriți de un nor de frică și disperare. Probleme financiare pot să îi zdrobească și să îi înspăimânte. Alții se confruntă cu serioase bătălii legate de sănătate și dureri de nesuportat. Alții sunt adânc îndurerați de membrii de familie care sunt în mari necazuri, poate în rebeliune împotriva lui Dumnezeu.
Ascultă binecuvântatul Cuvânt al Lui Dumnezeu către tine în ceasul nevoii tale:
Psalmul 56:3 „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.[Nu mă voi teme].”
Psalmul 36:4 „Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni?”
Psalmul 56:8 „Tu numeri pașii mei de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău. Nu sunt ele scrise în cartea Ta?
Psalmul 56:9 „Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când strig către Tine: știu că Dumnezeu este de partea mea.”
Psalmul 56:13 „Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.
Aceste sunt cuvinte cu ungere de la Duhul lui Dumnezeu. Te încurajez să te rogi asupra fiecărui verset din această listă și să revendici fiecare verset prin credință. Domnul știe totul despre luptele și durerea ta. El știe fiecare detaliu al situației tale, El aude chiar și strigătele nerostite ale inimii tale frânt

joi, martie 23, 2017

ADEVĂRATA ÎNVIORARE

În Faptele Apostolilor 3:19 Petru vorbește despre „vremuri de înviorare” care vor veni în urma faptului că petrecem timp în prezența Domnului. Sunt convins că acum chiar, în mijlocul acestor vremuri de tulburare globală, Biserica experimentează un asemenea timp de înviorare. Este un fenomen prin care Isus Își manifestă prezența în întreaga lume.
Da, există multă moarte spirituală și uscăciune în multe biserici. Mulțimi de credincioși și-au compromis umblarea cu Isus, în vreme ce alții au luat-o razna după plăcerile lumești.
Dar ceva glorios are loc în întreaga lume, chiar și în națiunile Islamice. Există dovezi de netăgăduit că Duhul Sfânt planează peste națiuni, iar puterea extraordinară a lui Isus se manifestă cu forță. Se întâmplă în Rusia, China, America de Sud, Africa, Asia, și aproape fiecare națiune de pe pământ. Dumnezeu stârnește oameni în Mongolia, și în statele din fosta Uniune Sovietică. În India Duhul lui Dumnezeu este puternic la lucru.
Aud despre astfel de vremuri de înviorare ce ating orașe mari și mici în Statele Unite. Păstori devin tot mai disperați după o adevărată manifestare a prezenței lui Dumnezeu în bisericile lor.
 Această înviorare a prezenței lui Hristos este rezultatul preamăririi Lui și numai a Lui — nu semne și minuni, nu daruri spirituale, nu „trezire” care se stinge imediat. Aceasta este o descoperire pentru zilele din urmă a gloriei și puterii lui Hristos. Mulți îmi scriu și îmi spun că se duc la biserică tânjind să experimenteze adevărata prezență a lui Isus. Ei doresc să asculte pe un păstor care s-a închis în cămăruță cu Domnul. Ei nu mai vor distracție, spectacol, metode goale. Acum ei strigă, „Dă-mi pe Hristos. Dă-mi prezența măreață, vindecătoare, înduioșătoare a lui Isus.”
Acesta să fie strigătul din inimă al întregului popor al lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. 

miercuri, martie 22, 2017

DUMNEZEU ESTE FOARTE RĂBDĂTOR

Sunt profund binecuvântat de mesajul lui Dumnezeu pentru poporul Său din Psalmul 37. Îți recomand să citești acest Psalm înainte de sfârșitul zilei. Este unul din cele mai bogate, cele mai încurajatoare pasaje din Cuvântul Lui Dumnezeu. Indiferent prin ce treci tu, nu contează cât de grea este situația ta, acest Psalm va fi o sursă de mare putere și încurajare pentru tine.
Psalmul 37:7 este de un special interes pentru mine în lumina a ceea ce se întâmplă în comunitatea gay. Multe state promulgă legi care deschid calea căsătoriilor între persoane de același sex, și multe sute de homosexuali s-au căsătorit. Am fost atât de mâhnit până în străfunduri de această nelegiuire și batjocură la adresa adevăratei căsătorii, cea lăsată de Dumnezeu, încât am strigat: „Oh , Doamne, ei ne jefuiesc națiunea. Își bat joc de Cuvântul Tău Sfânt. America acum se dedă la un păcat necunoscut nici chiar de Sodoma și Gomora. Nu există nici o menționare biblică despre homosexuali care se căsătoreau în acele societăți nelegiuite.“
Apoi am citit Psalmul 37v.7: „Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.” Cu alte cuvinte: „Nu lăsa acest lucru să îți ajungă la duhul tău. Nu te aprinde din cauza aceasta. Dumnezeu aude gemetele lăuntrice ale oamenilor Lui, iar El este foarte răbdător.”
Nici un nelegiuit să nu gândească pentru un moment că Dumnezeu va trece cu vederea neascultarea ostentativă și batjocorirea Cuvântului Său. Peste tot în Biblie vedem că Domnul trimite judecata atunci când nelegiuirea învăluie societatea.
Roagă-te pentru națiunea noastră în mijlocul acestor vremuri. Dumnezeu aude rugăciunile poporului Lui.

marți, martie 21, 2017

REVĂRSAREA INIMII

Următorul cuvânt, care mi s-a dat din partea Duhului Sfânt, este pentru cei care au nevoie de un răspuns la rugăciune, care au nevoie de ajutor în vreme de necaz, care sunt gata și doresc să miște inima lui Dumnezeu după Cuvântul Său.
Apucă strâns această promisiune a noului legământ din Psalmul 46:1: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.”
Expresia „care nu lipsește niciodată” înseamnă totdeauna disponibil, accesibil imediat. Credința trebuie să se odihnească în încredințarea că Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi în toate momentele zilei și nopții, în mod continuu. Și pentru că Și-a făcut locuința în noi, El ascultă fiecare gând de rugăciune și strigăt. Putem fi siguri că dacă El ne aude, ne va îndeplini cererile noastre. În adevăr, Duhul Sfânt va muta cerul și pământul pentru orice copil al lui Dumnezeu care își ia timp să își verse inima înaintea Tatălui.
Citește și crede Psalmul 62:5-7. Acesta este rugăciunea lui David care a atins inima lui Dumnezeu. David a zis în esență: „ Încrede-te numai în Dumnezeu!  Așteaptă ajutorul tău numai de la El, și nici o altă sursă.  El singur trebuie să fie purtătorul tău de grijă, singura ta speranță și apărare. Numai El poate să te întărească cu puterea de a merge mai departe până răspunsul tău vine.”
Acesta este miezul problemei, secretul rugăciunii triumfătoare pe care l-a învățat fiecare sfânt pe tot parcursul istoriei: revărsarea inimii înaintea Domnului. „Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru.” (Psalmul 62:8). Ana este exemplul nostru care face acest lucru. Disperată să aibă un copil, ea își „varsă” sufletul înaintea Domnului (vezi 1 Samuel 1:15). Și Scriptura spune: „Fața ei nu mai era mâhnită” (1 Samuel 1:18). 

luni, martie 20, 2017

DE CE SUNTEM BINECUVÂNTAȚI?

Dumnezeu vrea să aducă binecuvântarea și bunăvoința în viața ta. El abia așteaptă să îmbogățească viața ta, căsnicia ta, viața ta spirituală. El dorește ca să îți dea înțelepciune, pricepere și discernământ astfel încât deciziile tale să ducă la binecuvântare în viața ta.
De îndată ce primim binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți ca nu cumva să le transformăm în ceva egoist.
Luca 12:16 ne vorbește despre un om care a fost binecuvântat. „Şi le-a spus pilda aceasta: ‚Țarina unui om bogat rodise mult.’”
Dumnezeu este generos și dorește să verse daruri peste copiii Lui. Dar această poveste curând a luat o întorsătură greșită, când vedem că acest om „se gândea în sine și zicea: ‚Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.’”(versetul 17)
 Acum, ale cui erau roadele? Totul aparține lui Dumnezeu, deci acest om își dădea pe față natura lui egoistă. El a început să privească toate talentele lui, relațiile lui, multele lui daruri de la Dumnezeu ca fiind lucruri pentru a fi folosite pentru propriul lui beneficiu. Acel egoism începea să se răspândească prin însăși fibra ființei sale. 
„Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele şi voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani, odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»” (versetele 18-19)
Dumnezeu iubește să binecuvânteze pe copiii Lui dar El este preocupat de ce faci tu cu aceste binecuvântări. Care este scopul Lui în a te binecuvânta? Este pur și simplu ca tu să îngrămădești bunuri asupra ta însuți și să clădești un mic cocon perfect de confort pe care l-ai dorit dintotdeauna? Nu! Așa cum am văzut chiar de la începutul legământului Lui cu oamenii, tu ești binecuvântat pentru a fi o binecuvântare pentru alții! 

sâmbătă, martie 18, 2017

VESTEA BUNĂ PENTRU FIECARE - Nicky Cruz

Ceva ani în urmă în seara de deschidere a unei cruciade ce avea loc în Londra, Anglia mulțimea care s-a adunat era una din cele mai diverse — hipioți, rockeri punk, dependenți, adepți ai stilului Goth, prostituate,  oameni fără casă, și mulți alții. Oriunde îmi îndreptam privirile erau tineri cu părul violet, verde și portocaliu. Cei mai mulți purtau îmbrăcăminte decorată cu simboluri satanice, iar trupurile lor aveau piercing-uri cam în orice loc imaginabil. Niciodată nu am văzut atât de mulți tineri zdrobiți și confuzi.
Soția mea Gloria, avea un loc în primul rând din auditoriu. În timp ce mă pregăteam să mă îndrept spre scenă, am privit în direcția ei și am văzut un tânăr așezându-se pe locul de lângă ea. El arăta înfricoșător — un Goth cu tot tacâmul! Când el s-a mișcat într-o parte, am observat ceva ce se târa în poala lui. Am privit mai atent și am realizat că era un șobolan negru într-o mică lesă.
Gloria este îngrozită de șobolani și pentru început nu l-a observat; am sperat că va rămâne așa. Dar când tânărul și-a întors capul în direcția opusă ei, am văzut privirea Gloriei spre direcția lui, exact când să vadă șobolanul plimbându-se în poala tânărului.
Gloria știe că o iubesc și că nu aș permite niciodată ca ceva să i se întâmple, dar nu aș alunga în șuturi o persoană de la o cruciadă, mai ales cineva cu o așa evidentă nevoie de Isus. Așadar, prinzându-i privirea, i-am făcut semne să stea calmă. Nu sunt sigur dacă ea a recepționat mesajul, dar ea a rămas în locul ei, țeapănă precum o scândură pe durata întregului serviciu — o persoană cu adevărat de încredere.
Mai târziu, în timpul invitației la altar, acest tânăr a fost primul care a venit în față să primească pe Hristos. El a coborât în față cu șobolanul în mână și cu capul plecat. Lacrimi se prelingeau pe fața lui când un lucrător voluntar și-a pus mâinile peste el și s-a rugat cu el să îl primească pe Hristos.
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)

Nicky Cruz, un evanghelist și autor prolific cunoscut la nivel internațional, s-a întors la Hristos Isus de la o viață de violență și crimă după ce s-a întâlnit cu David Wilkerson în orașul New York în anul 1958. Istoria convertirii lui dramatice a fost povestită pentru prima dată în cartea Crucea și Pumnalul de David Wilkerson și mai apoi în propria lui carte bestseller Fugi, băiete, fugi.

vineri, martie 17, 2017

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Când Moise a auzit că vocea lui Dumnezeu venea din tufișul care ardea, el a fost surprins de lucrul pe care Dumnezeu i l-a cerut: „scoate-ţi încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” (Exod 3:5). Dumnezeu spune fiecărui creștin de astăzi același lucru ce El l-a spus lui Moise: „Există un singur pământ pe care tu poți să te apropii de Mine și acela este pământ sfânt. Nu poți să ai nici o încredere în firea ta pământească pentru că nici un trup de carne nu va sta în picioare înaintea Mea.
De ce Și-a îndreptat atenția Dumnezeu asupra încălțămintei în pasajul din Exod? Ce are aceasta a face cu a ne lepăda de firea pământească? Picioarele noastre sunt părți moi ale corpului nostru iar încălțămintea este o protecție a cărnii noastre. Încălțămintea ne protejează de elementele naturii, de pietre, de șerpi, de murdărie și praf, de drumul fierbinte.
Deci înaintea lui Moise, Dumnezeu folosea un lucru comun, de fiecare zi pentru a-l învăța o lecție spirituală, exact cum Isus a folosit mai târziu monezi, perle, cămile, semințe de muștar. Dumnezeu spunea: „Moise, tu porți echipament de protecție să ferească de orice rănire carnea ta, dar nici o protecție carnală nu te va putea păzi. Unde am de gând să te trimit va fi nevoie de un miracol de eliberare.”
Unde îl trimitea Dumnezeu pe Moise? În Egipt — acea peșteră de nelegiuiri — pentru a face față unui dictator împietrit. Moise a trebuit să dea la o parte bizuirea lui pe carne: blândețea lui, zelul și umilința lui. Toate abilitățile lui ar fi fără valoare dacă Dumnezeu nu le-ar sanctifica. Moise a trebuit să își pună toată încrederea în Numele și puterea lui Dumnezeu.
Cu adevărat Moise a înfruntat tot felul de teste și încercări. El urma să conducă aproape trei milioane de oameni în deșert unde nu era nici un loc pentru cumpărat mâncare sau să obțină apă. El va trebui să depindă în întregime de Dumnezeu pentru orice lucru!
Dumnezeu ne va pune aceeași întrebare pe care a pus-o lui Moise. Dorim noi să renunțăm la abilitățile noastre proprii și la ambițiile noastre și să ne încredem cu totul în El? Vrem noi să ne punem toată încrederea în El, în loc de darurile și planurile noastre proprii?

joi, martie 16, 2017

PUR ȘI FĂRĂ VINĂ

Cred că fiecare episod sau relatare din Vechiul Testament este plină de adevăr pentru cei care cred în Noul Testament. Ori de câte ori am dificultate în a înțelege un adevăr din Noul Testament, mă întorc la prefigurarea acestuia din Vechiul Testament. Un asemenea exemplu are de-a face cu Moise la rugul aprins. Eu cred că această relatare, în mod special, este plină de adevăr profund nou-testamentar cu privire la sfințenie.
Singur pe muntele Horeb, Moise păștea oile socrului său când deodată o priveliște ciudată i-a atras atenția. Un tufiș din apropiere ardea cu putere — totuși nu era mistuit!
„Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.”  Domnul a văzut că el se întoarce să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului” (Exod 3:3-4). Dându-se mai aproape pentru o privire mai în detaliu, Moise a auzit pe Dumnezeu strigându-l din tufiș — o dovadă vie că Dumnezeu era prezent, o reprezentare vizuală a sfințeniei Sale. Într-adevăr, oriunde El este prezent, acel loc este sfânt!
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” ”(1Petru 1:15-16). Cu alte cuvinte: „Este scris, înregistrat, stabilit o dată pentru totdeauna că noi trebuie să fim sfinți, întocmai cum este Dumnezeul nostru de sfânt.”
„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfințire” (1 Tesaloniceni 4:7). Dumnezeu nu ne-a chemat doar la mântuire, sau la cer, sau să primim iertarea Lui. Mai degrabă, acestea sunt beneficiile singurei și adevăratei noastre chemări — care este de a fi sfinți așa cum El este sfânt.
Fiecare credincios în Isus Hristos este chemat să fie sfânt — să fie pur și fără vină în fața lui Dumnezeu. Deci, dacă tu ai fost născut din nou, sfințenia trebuie să fie strigătul inimii tale: „Dumnezeule, vreau să fiu ca Isus. Vreau cu adevărat să am o umblare sfântă înaintea Ta în toate zilele vieții mele.”

miercuri, martie 15, 2017

MENȚINEȚI VEGHEREA!

„Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.” (Apocalipsa 12:12).
Acest pasaj din Apocalipsa ne spune că Satan a declarat război total contra poporului lui Dumnezeu. De asemenea menționează că diavolul are un termen limită pentru a-și face lucrarea: pentru că el știe că mai are un timp scurt.
În calitate de urmași ai lui Isus Hristos, trebuie în mod constant să fim conștienți că diavolul este la lucru pentru a ne distruge. De aceea Pavel spune că noi avem nevoie să știm cât de mult posibil despre tacticile dușmanului și planurile lui: „ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11)
„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Asta nu înseamnă că diavolul planează undeva în cosmos  dând comenzi oștirilor sale demonice. Cunoaștem că Satan a fost aruncat pe pământ când Hristos l-a învins pe cruce. Astfel,  împărăția diavolului este limitată la aici și acum. (vezi Apocalipsa 12:12).
Unii creștini cred că Satan este omnipotent (posedând toată puterea) dar el a fost înfrânt de către Isus și dezbrăcat de toată autoritatea. Și Satan nu este omniștient (el nu poate citi mințile) nici nu este omniprezent. El nu poate fi prezent oriunde în același timp.
 Dar Satan are căpetenii și domnii staționate pe întreaga suprafață a pământului și aceste armate de demoni îl alimentează cu informații la orice oră din zi și din noapte. Ei aud când te rogi, și ei văd ascultarea ta de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce stârnește mânia lui Satan împotriva ta!
Când Cuvântul spune că diavolul are numai puțin timp, nu se referă la timpul pe care îl are înaintea revenirii lui Hristos. Este vorba de termene finale care se repetă, o serie de termene limitate pe care le are la dispoziție în care el să își îndeplinească lucrarea și să poarte războiul împotriva sfinților lui Dumnezeu. 

marți, martie 14, 2017

UN REFUGIU ÎN VREME DE NECAZ

Creștini sinceri m-au întrebat: „Pe cine să credem? Am citit lucrările multor slujitori de-a lungul anilor care păreau convinși că sfârșitul era foarte aproape. Cu toate acestea iar și iar au dat greș. Cred că mulți doar încercau să își vândă cărțile pe când alții cu adevărat au crezut că Dumnezeu le vorbea că sfârșitul se apropie.”
Uneori am fost complet frânt înaintea lui Dumnezeu, înălțându-mi glasul spre El: „Doamne, de câți ani am predicat că judecata este la ușă. Am dat semnale de alarmă despre criza economică ce stă să vină, totuși eu văd doar că se întâmplă exact invers. Văd America prosperând și văzându-și fericită de drum în vreme ce își ucide pruncii din pântece, alunecă în groapa dezmățului, și Te dă afară din fiecare instituție. Până când, Doamne?
Ieremia a petrecut ani de zile prorocind despre evenimentele care nu avuseseră loc încă. El striga: „M-ai înduplecat, Doamne, şi m-am lăsat înduplecat; ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea îşi bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie şi apăsare!” Aşa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua.” (Ieremia 20:7-8)
Dar Ieremia nu se putea opri din avertizarea poporului lui Dumnezeu. Chiar dacă profețiile lui păreau neîntemeiate, el a continuat să prorocească. Simt același foc arzând în sufletul meu ce îl simțea și Ieremia și sunt convins mai mult ca niciodată că Dumnezeu „Și-a îndreptat fața” împotriva acestei națiuni pentru vărsările sale de sânge și aroganța împotriva numelui Lui, iar judecata Lui este gata să aibă loc!
Pe de altă parte, mulțumesc lui Dumnezeu pentru multele promisiuni din cuvântul Lui pentru a proteja și binecuvânta poporul Lui în și prin toate furtunile. Oamenii lui Dumnezeu care se roagă nu au nevoie să se teamă, nici nu trebuie să ne îngrijorăm sau să ne frământăm.
„Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Și cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!” (Psalm 9:9-10)

luni, martie 13, 2017

HARUL LUI DUMNEZEU PENTRU A DA PUTERE - Gary Wilkerson

„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi” (Efeseni 1: 7-8)
Noi cei din biserică nici măcar nu am început să cercetăm harul câtuși de puțin. Doar luăm înghițituri micuțe din cupa harului din când în când în umblarea noastră cu Dumnezeu înainte de a ne baza pe propriile abilități.
Când Isus ne spune că trebuie să ne naștem din nou, să avem credință, să ne rugăm, să căutăm fața Lui, să ne iubim aproapele, fiecare poruncă a Lui este Da și amin. Ni se cere să facem ce El ne cheamă să facem, nu să triem zonele noastre de ascultare.
Unele biserici preferă anumite arii de ascultare spre deosebire de altele. Ele pun accentul pe evanghelizare, justiție socială, activism politic, slujirea săracilor, sau rugăciune. Dar nici o biserică nu este plăcută lui Dumnezeu când funcționează doar la capacitate parțială decât la maximum de forțe. Orice persoană sau biserică care nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu trăiește în neascultare. El pur și simplu nu ne va permite să ignorăm anumite porunci ale Lui.
Cu toate acestea, ascultare perfectă nu este posibilă; nu se află în sfera abilităților noastre. Motivul pentru care alegem anumite arii de ascultare este din cauză că sunt mai ușor de îndeplinit decât altele.
A avea o viață de bucurie și victorie nu depinde de faptul că avem succes sau eșuăm în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu; ci depinde cu totul de felul cum abordăm ascultarea de poruncile Lui.  Pe când eram tânăr, unul din liderii mei de tineret îmi spunea: „ Tu poți să te schimbi astfel încât ispitele nu vor mai reveni. Tu ai abilitarea de a te smulge din orice.” Chiar așa? Nu durează mult să vezi cât de zadarnică este aceasta.
Noi nu putem face schimbări în noi înșine. Trebuie să permitem harului lui Dumnezeu să ne dea putere și să aducă transformare — în noi înșine și în lumea noastră. 

sâmbătă, martie 11, 2017

SIMBOLURI PENTRU DUHUL SFÂNT - Jim Cymbala

Biblia ne prezintă câteva simboluri pentru Duhul Sfânt. Unul dintre acestea este vânt, care în limba greacă originală din Noul Testament este același cuvânt ca pentru respirație. Vântul ne ajută să vedem mișcarea invizibilă și misterioasă a Duhului (vezi Ioan 3:8)
Un porumbel a fost simbolul Duhului Sfânt în timpul botezului lui Isus. „Şi îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel” (Marcu 1:10) Duhul Sfânt este atotputernic totuși, în mod straniu gentil și sensibil în felul Lui de relaționare cu noi. Putem să Îl întristăm cât se poate de ușor.
Uleiul este un simbol deseori folosit pentru Duhul Sfânt în Vechiul Testament. Ungerea Duhului Sfânt este asemănată cu uleiul care era turnat pe aproape toate obiectele din Cortul Întâlnirii. Când a fost construit ca loc de închinare, nu numai obiectele Templului erau unse cu ulei, ci și preoții. Mai târziu, liderii bisericii primare au fost învățați să se roage pentru bolnavi și să ungă credinciosul suferind cu ulei ca simbol al Duhului Sfânt (Iacov 5:14).
Focul este unul din simbolurile mele favorite pentru Duhul Sfânt. Este folosit pentru a reprezenta puterea și prezența lui Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul a venit pe scenă înainte ca Isus să se manifeste, el a zis: „eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine.... El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Luca 3:16, subliniere adăugată).

Jim Cymbala a fondat Biserica Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci  de membri într-o clădire mică aflată în ruine dintr-o zonă dificilă a orașului. Născut în Brooklyn, el este prieten de multă vreme atât al lui David cât și al lui Gary Wilkeson. 

vineri, martie 10, 2017

„NIMENI NU STĂLUCEȘTE AICI!”

Chiar dacă organizația noastră folosește metode moderne, high-tech,  nu primim direcționarea noastră de la aceste „resurse de lucrare”. Noi petrecem timp pe genunchi, căutându-l pe Domnul pentru direcția din fiecare arie a slujirii.
Astăzi, „experții” au preluat controlul asupra frâielor bisericii. Păcatul este privit prin termeni psihologici și poartă numele de boală. Profeții sfințeniei au fost înlocuiți de psihologi și asistenți sociali debitând jargonul de ultimă oră, iar altarele au fost înlocuite de camere de consiliere. Isus este detronat iar Freud este înălțat.
Mulți ani în urmă Dumnezeu m-a chemat să încep o lucrare cu dependenții de droguri și alcoolicii. Fără nici un ban sau cărți despre cum să începem — doar dependența noastră totală de Duhul Sfânt — am atârnat un semn pe perete în biroul nostru pe care scria: „NIMENI NU STRĂLUCEȘTE AICI – DOAR DUHUL SFÂNT!” În timpul slujbelor de capelă, noi ne rugam: „Doamne, ajutorul nostru nu este în psihologie, ci în Duhul Sfânt. Nu putem lucra la cap dacă Tu nu schimbi inima.”
Nicky Cruz, unul din primii membrii de bande pe care i-am întâlnit în  orașul New York, era un ucigaș la inimă. Un psihiatru a manifestat interes cu privire la cazul lui și după ce a petrecut o întreagă zi cu el, acesta a decis că Nicky era incorijibil, fără speranță. (Lui Nicky îi făcea plăcere să zăpăcească pe toți „doctorii de cap”).
Totuși Isus avea planuri pentru Nicky! În fața unui altar, Hristos a realizat în cinci minute ceea ce experții au spus că nu poate fi făcut. Dumnezeu a trimis o săgeată direct în inima lui, o săgeată de adevăr care a strigat tare: „Nicky, Isus te iubește!”
Într-o clipită, inima de piatră a lui Nicky a fost înlocuită cu o inimă de carne. Plângea și îmbrățișa pe toată lumea din jurul lui în timp ce el era în mod supranatural transformat de puterea lui Dumnezeu. După ce experții societății l-au considerat pierdut!
În decursul ultimilor ani, am văzut cu alarmare cum biserica, încet dar în mod cert, l-au luat pe Hristos de pe tron și au întronat înțelepciunea acestei lumi. Dar încă o dată, Isus trebuie să devină puterea din spatele poporului lui Dumnezeu. 

joi, martie 09, 2017

ESTE O ZI DE PLATĂ

Permite-mi să îți arăt patru rezultate tragice ale detronării Domnului.
„Israel era o vie mănoasă [versiunea NKJV: Israel își golește via], care făcea multe roade. Fiecare din Israel era preocupat cu sine însuși iar rezultatul era goliciune totală. Osea vorbea aici credincioșilor, arătându-le ce se va întâmpla cu cei care îl dau pe Domnul afară din viața lor. Acești oameni devin egoiști și nefericiți — și fiecare din țelurile lor sfârșesc în goliciune.
„Inima lor este împărțită.....Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești”       (versetul 2). Inima națiunii noastre este împărțită. Americanii arată un pretins devotament față de Dumnezeu și religie, dar ei nu se închină Domnului în adevăr. Acest fapt a dus direct la eșecul tuturor instituțiilor noastre respectate.  Societatea noastră nu se mai încrede în Dumnezeu, ci se încrede, în schimb, în guvern, sistemul de educație, asistență socială — toate acestea în încercarea de a găsi vreun fel de stabilitate. Dumnezeu spune: „ Dacă tu nu te încrezi în Mine, voi face ca toate instituțiile tale de încredere să dea greș. Nu îi va mai rămâne nimic în care să te încrezi.”
„Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea....căci te-ai încrezut în carele tale de luptă” (versetul 13). Osea le spune: „ Nu vă mai încredeți în Domnul iar acum o să secerați o recoltă de nelegiuire!”
Omenirea de azi este sofisticată, educată, dar noi am respins Biblia și rugăciunea. Și unde        ne-a adus toată învățătura noastră sofisticată?
„Nu avem un adevărat rege, căci nu ne-am temut de Domnul” (versetul 3). Inima regelui lui Israel era plină de idolatrie. Deci când începea alunecarea lui Israel, regele nu avea nici o putere să oprească pierderea credinței lor. Cuvintele lui nu aveau nici o autoritate și oamenii murmurau: „Nu avem nici o conducere, nici direcție. Suntem în derivă!”
Același lucru se întâmplă azi în bisericile noastre. Mulți creștini își ironizează păstorii, ridiculizând autoritatea lor. De ce? Deoarece cuvintele lor nu au nici o autoritate! Oamenii spun: „Nu mai avem nici o conducere în biserica noastră. Suntem pierduți și confuzi.” Din nefericire aceasta este ziua de plată pentru că au detronat pe Domnul. 

miercuri, martie 08, 2017

DUMNEZEU ESTE PUTERE ÎN STARE BRUTĂ, PURĂ

Dumnezeu a binecuvântat și a făcut pe poporul Israel să prospere dându-le case pe care nu le-au construit și vii pe care nu le-au plantat. El a ridicat oameni evlavioși ca profeți pentru a le vorbi și a da direcție clară poporului. Timp de mulți ani au dovedit că Dumnezeu este credincios ascultând de sfatul Lui și niciodată ducându-se după îndemnurile firii lor. Ori de câte ori Dumnezeu le vorbea, ei ascultau și ei erau eliberați în mod miraculos de dușmani puternici.
Dar o apostazie a venit peste Israel și Domnul i-a acuzat că erau vinovați de răutate. Profetul Osea descrie recolta îngrozitoare pe care o vor secera cei ce resping domnia lui Dumnezeu și se întorc spre un braț de carne. Când Osea își scria mesajul profetic, el s-a adresat unui popor pe care Domnul îl purtase pe brațele Lui ani de zile.
„S-au afundat în stricăciune.....[și] toate căpeteniile lor sunt niște îndărătnici” (Osea 9:9,15). Ce păcat groaznic au săvârșit poporul lui Dumnezeu? Beție? Perversiuni sexuale? Lăcomie? Adulter? Crime? Nu, Dumnezeu a spus că ticăloșia lor consta în faptul că și-au întors fața de la sfatul Lui, ignorând cuvântul Lui și ascultând de sfatul omului.
„Dumnezeu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat” (versetul 17). În ochii lui Dumnezeu, cea mai mare ticăloșie pe care un credincios poate să o săvârșească este să nu mai depindă de El!
În esență, Domnul îi spune lui Israel: „Tu nu te mai încrezi în Mine. Eu nu mai sunt călăuza ta și tu te întorci spre înțelepciunea omului. Tu alergi înapoi în Egipt după ajutor, înapoi spre locul de unde Eu te-am eliberat, respingând cuvântul Meu și întorcându-Mi spatele.”
Un mare profet puritan a scris odată: „Puterea pură nu este niciodată neliniștită cu privire la cooperare. Aceasta doar cere.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu îți spune: „Tu fă-ți partea ta iar Eu o voi face pe a Mea. Doar mai dai pe la Mine ocazional.” Nu, absolut nu! Dumnezeu este putere pură, în stare brută iar El cere ca noi să îl urmăm pe El, înainte de orice, în tot ce facem. Orice mai puțin decât atât aduce un nume rău domniei Sale peste viața noastră. 

marți, martie 07, 2017

DETRONÂNDU-L PE ISUS

„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ……fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El” (Coloseni 1:16).
„El este Capul trupului, al Bisericii….. pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate”       (versetul 18).
Dumnezeu Tatăl a întronat pe Hristos ca rege peste toate națiunile și toată natura, și ca Domn peste biserică. Pavel spune: „Nu contează cum se prezintă lucrurile pe dinafară. Totul poate să pară scăpat de sub control și probabil arată de parcă diavolul a preluat puterea. Dar adevărul este, Dumnezeu a pus toate lucrurile sub picioarele lui Isus. Hristos este încă rege peste totul!”
Aceste pasaje din Scriptura dovedesc că Dumnezeul cel atotputernic a dat lui Isus Hristos stăpânire asupra tuturor lucrurilor. Totuși peste tot în jurul nostru vedem că societatea noastră și guvernul nostru refuză să recunoască autoritatea și domnia lui Hristos. Noi îndepărtăm pe Dumnezeu din școlile noastre și tribunalele noastre și Îl ignorăm în crearea legilor noastre.
Cred că respingerea Americii față de domnia lui Hristos este motivul din spatele tuturor acestor vărsări de sânge, violenței, urii rasiale, decadenței morale, abuzului de droguri, și chiar răspândirea de boli de transmisie sexuală mortale din societatea noastră. Cei ce ne fac legile, educatorii, și media au făcut din Dumnezeu un subiect de care nu se vorbește.
 Chiar mai rău, Isus este detronat din bisericile din peste tot în țară și din inimile mulțimilor de credincioși. Este de înțeles că oamenii fără Dumnezeu vor să îl detroneze pe Hristos, dar cât de mult trebuie să întristeze inima lui Dumnezeu să Îl vadă detronat de cei care se numesc cu numele Lui!
Pentru că Dumnezeu a făcut pe Hristos să fie totul pentru biserică, noi trebuie să nu mai avem altă resursă, referință, sau consiliere în afară de Isus. Toată cârmuirea peste biserică, călăuzirea și sfătuirea trebuie să vină de la El: „domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9 :6).

luni, martie 06, 2017

ÎNCERCI PREA TARE? - Gary Wilkerson

Mulți creștini din ziua de azi sunt extenuați din cauza eforturilor lor de a ține departe de ei păcatul. Ei sunt secătuiți și de ultimul dram de bucurie, și victoria pe care Hristos a câștigat-o pentru ei se pierde în eforturile lor încăpățânate de a-și întemeia o neprihănire a lor proprie.
Neprihănirea care se urmărește prin altceva decât credință va eșua întotdeauna.  Vezi tu, nu pot coexista neprihănirea lui Dumnezeu și neprihănirea noastră proprie. Asta ar însemna că sunt două evanghelii: a Lui și a noastră. Nu putem amesteca auto-neprihănirea noastră cu neprihănirea sfântă a lui Dumnezeu.
Dar nu trebuie și noi să depunem ceva eforturi? Nu spune Biblia că noi trebuie să evităm păcatul? Ba da, dar există o singură cale pentru noi ca să evităm păcatul și aceasta este prin Isus. El nu este doar un adevăr pe care îl acceptăm, El este Dumnezeul cel viu iar lucrarea Lui de sanctificare nu încetează zi și noapte.
Pavel tratează chestiunea eforturilor proprii în Romani 9. El vorbește despre un popor care efectiv au ajuns la neprihănire: „Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință” (Romani 9:30). Acești oameni nu au fost epuizați de propriile eforturi; nu erau apăsați de eșecurile lor. Ei și-au pus toată credința lor în lucrarea lui Isus de la cruce pentru ei — și erau susținuți prin viața Lui abundentă.
„Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). Acest verset a adus eliberare tuturor generațiilor de credincioși. Hristos este sfârșitul. Nu mai există nimic! „Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă” (Romani 9:16).
Prietene, ești epuizat de faptul că încerci să devii mai bun? Ești extenuat de nesfârșitul ciclu de re-încredințare și eșec? Atunci lasă totul în urmă; încetează să te mai zbați. Starea ta de neprihănire înaintea Domnului nu depinde de voința ta ci de Dumnezeu, care are milă de noi

sâmbătă, martie 04, 2017

VULPILE DIN VIE - Carter Conlon

Cei mai mulți consideră Cartea Cântărilor a fi o reprezentare a lui Hristos și Biserica Lui. În această carte găsim un verset important, o cerere adresată Mirelui din partea celor care Îl cunosc: „Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare” (Cântarea Cântărilor 2:15).
Când te gândești la mărimea unei vii, o vulpe este destul de neimportantă. Totuși, o mică vulpe are potențialul de a mânca strugurii și să afecteze frumusețea unei vii în floare. În același fel, tu și cu mine ne-am putea găsi într-o perioadă roditoare — un timp când lucrurile pentru care ne-am rugat și am crezut au început să se realizeze. Cu toate acestea, noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că, de multe ori, se vor găsi lucruri mici în viața noastră care, dacă le lăsăm nebăgate în seamă vor scădea în mare măsură mărturia noastră. Un exemplu în acest sens vedem în cartea evanghelistului Matei.
„Când au ajuns [Isus și ucenicii Lui] în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”  „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17:24-25). Până la acest punct, aproape totul din umblarea lui Petru cu Isus a merg bine. Era un anotimp roditor! Totuși, Isus a știut că era necesar să se ocupe de lucrurile mici din viața lui Petru, ca nu cumva rodirea lui viitoare să fie diminuată.
Când colectorii pentru taxa Templului au venit la Petru, el a mințit! Nici el nici Isus nu plătiseră, în realitate, darea Templului. Mai târziu Isus îi explică lui Petru că lor nu li se impune să plătească acea taxă (vezi Matei 17:25-26). „Numai străinii plătesc taxe. Noi suntem fii Celui care deține Templul! De aceea, nu este nici penalitate pentru noi.”
Acest este un tipar ce ne reprezintă pe mine și pe tine când realizăm că păcatele  noastre sunt acoperite. Pentru că am venit la Isus, noi suntem iertați. Toate eșecurile și defectele noastre au fost acoperite complet prin jertfa lui Isus de la Calvar.

Carter Conlon  s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.

vineri, martie 03, 2017

VICTORIA ESTE DEJA CÂȘTIGATĂ

Te trezești în fiecare zi în agonia unei patimi care te copleșește sau a unei pofte din viața ta? Dumnezeu cunoaște totul despre păcatul ce sălășluiește în inima ta. El știe că tu îl urăști și că ai plâns din cauza acestuia iar El vrea ca tu să asculți acest cuvânt: „ Domnul este tăria și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat” (Psalm 28:7).
Satan vrea ca tu să trăiești în teama că tu nu vei fi niciodată eliberat, niciodată liber. Dar David a spus: „Nu mă tem de nici un rău” (Psalm 23:4).
Dumnezeu spune tuturor sfinților îndurerați și care sunt răniți: „Nu vă temeți! Eu văd și cunosc toată suferința voastră iar Eu nu voi permite lui Satan să vă distrugă.”
Probabil te întrebi: „Dar eu ce trebuie să fac? Cum pot avea pacea Domnului în toată această situație?” Răspunsul se găsește în cuvântul lui Dumnezeu adresat lui Moise și Israel. Cu marea înaintea lor, un dușman în spatele lor, și nici măcar un loc să întoarcă, Dumnezeu le-a poruncit: „ Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta.....Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți” (Exod 14:13-14).
Această ultimă expresie: „stați liniștiți”, înseamnă a nu mai te îngrijora, a nu mai încerca să înțelegi totul pe cont propriu. În schimb, a te încrede în Dumnezeu că El va face o cale pentru tine.
Iosua și armata lui a trebuit să mărșăluiască toată noaptea spre Gibeon, unde ei aveau de înfrunta o masivă mașinărie militară. Iosua și-a aruncat privirea spre câmpul de bătălie și a văzut valea plină de care mărețe de luptă și infanteriști bine antrenați — totuși, tot ce avea el era o adunătură de trupe obosite și neexperimentate.
„Domnul a zis lui Iosua: ‚Nu te teme de ei, căci îi-am dat în mâna ta și niciunul din ei nu-ți va putea sta împotrivă.’”(Iosua 10:8).
Dumnezeu a declarat victoria chiar înainte ca Iosua să pornească la luptă! El a spus: „Victoria este deja câștigată. Acum, du-te și luptă, știind că Eu ți-am promis victoria.”
Acesta este mesajul crucii! Victoria a fost deja câștigată pentru noi.

joi, martie 02, 2017

PROMISIUNEA

„Să nu te temi de ele” (Deuteronom 7:18). Pentru Israel, „ele” reprezentau națiunile păgâne  masive și bine înarmate pe care le aveau de înfruntat. Pentru noi, „ele” reprezintă fiecare problemă, necaz, și dificultate copleșitoare cu care ne confruntăm în viață.
Dumnezeu ne spune că noi nu trebuie să ne temem! Și pentru că El ne spune așa, nu mai este nevoie de nici o explicație. El este atotputernic și cu totul conștient de întăriturile satanice pe care le înfruntăm. El cunoaște fiecare încercare și ispită pe care Satan o va arunca vreodată înspre noi. Și totuși El ne poruncește: „Să nu te temi de ele!”
Avraam locuia într-o țară străină, înconjurat de regi puternici, neștiind unde va sfârși. Cu toate acestea primul cuvânt al lui Dumnezeu pentru el a fost: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”(Geneza 15:1).
Înțelesul acestui verset este: „Eu voi fi un zid de jur împrejurul tău, protectorul tău, apărarea ta.” În esență, Dumnezeu îi spune lui Avraam: „O să treci prin dificultăți dar Eu te voi apăra în prin toate.” Răspunsul lui Avraam a fost că a crezut cuvântul lui Dumnezeu pentru el: „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (versetul 6).
Fiul lui Avraam, Isaac la fel a locuit într-un mediu ostil, înconjurat de filistenii care l-au urât,  l-au hărțuit, și îl voiau plecat de pe pământurile lor. Scriptura spune că de fiecare dată când Isaac săpa o nouă fântână pentru a fi o sursă de apă, filistenii o umpleau înapoi (vezi Geneza 26:15).
Oriunde mergea Isaac nu a întâmpinat decât dispute. Un nor de îndoială se forma deasupra lui și el se întreba dacă va reuși vreodată. Dar Dumnezeu i-a dat lui Isaac același cuvânt pe care El îl dăduse lui Avraam: „nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa din pricina robului Meu Avraam” (Geneza 26:24).
 Astăzi, precum Isaac, noi suntem copiii lui Avraam și Dumnezeu ne face aceeași promisiune: „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință”(Galateni 3:29).

miercuri, martie 01, 2017

DUMNEZEU ESTE PREOCUPAT

Satan are o strategie de a înșela pe credincioși și să îi facă să pună la îndoială credincioșia lui Dumnezeu de a răspunde rugăciunilor. El ar vrea ca noi să credem că Dumnezeu Și-a astupat urechile la strigătele noastre și ne-a lăsat pe noi să ne rezolvăm lucrurile pe cont propriu.
O mare tragedie în Biserica de astăzi este că foarte puțini cred în puterea și eficiența rugăciunii. Fără a avea intenția de a huli, mulțimi de oameni din poporul lui Dumnezeu sunt auziți că se plâng:
„Mă rog dar nu primesc nici un răspuns. M-am rugat din răsputeri pentru atât de multe timp fără nici un rezultat. Tot ce doresc este un mic semn că Dumnezeu schimbă lucrurile. Cât de mult trebuie să aștept?” Acești credincioși nu mai vizitează cămăruța secretă de rugăciune pentru că ei sunt convinși că cererile lor, născute în rugăciune, sunt abandonate undeva înaintea tronului Său. Alții sunt convinși că numai „giganții spirituali” pot să face ca rugăciunile lor să ajungă la Dumnezeu.
Cu toată sinceritatea, mulți sfinți ai lui Dumnezeu se luptă cu îndoiala: „ Dacă urechea lui Dumnezeu este deschisă la rugăciunile mele sârguincioase, de ce sunt atât de puține dovezi că El răspunde?” Te-ai rugat vreodată o anume rugăciune pentru o lungă perioadă de timp fără ca să primești nici un răspuns? Au trecut chiar ani și încă tu aștepți, speri.....cu toate acestea te întrebi?
Haideți să fim atenți să nu acuzăm pe Dumnezeu că este indolent, indiferent la nevoile și cererile noastre, așa cum a făcut Iov. Iov se plângea: „Strig către Tine și nu-mi răspunzi; stau în picioare și nu mă vezi (Iov 30:20).
Viziunea lui Iov despre credincioșia lui Dumnezeu era neclară din cauza dificultăților cu care se confrunta iar el a sfârșit prin a-L acuza pe Dumnezeu că l-a uitat.
Este timpul, ca creștini, să ne uităm cu sinceritate la motivele pentru care rugăciunile noastre sunt eșuate. Am putea să ne facem vinovați de faptul că îl acuzăm pe Dumnezeu de neglijență când, de fapt, tot timpul comportamentul nostru este responsabil.
„Nădăjduiește în Domnul, păzește cale Lui, și El te va înălța ca să stăpânești țara (Psalmul 37:34).