O CÂNTARE DE BIRUINȚĂ

Noi avem un Tată iubitor și delicat, căruia îi este milă de slăbiciunile noastre. Chiar și Isus a plâns în ceasul încercării Sale. El ne știe durerea din proprie experiență, și El a trimis Duhul Său pentru a ne mângâia și a vorbi speranță și pace în sufletele noastre.
Destul de curios, lumea stă cu ochii pe noi în timp ce ne confruntăm cu provocările noastre, și așteaptă de la noi să cântăm cântece în mijlocul celor mai dificile momente. Vedem un exemplu în acest sens în Cuvânt.
„Pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele. Căci acolo, biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: ‚Cântați-ne câteva din cântările Sionului!‘” (Psalmul 137:1-4)
Acest psalm descrie robia lui Israel în Babilon, când poporul Domnului pierduse totul, chiar și patria sa. Totuși, cuceritorii lor doreau să audă cântecele de biruință pentru care Israeliții erau vestiți. „Cântați pentru noi! Am auzit despre cântece mărețe de biruință pe care voi le oferiți lui Dumnezeu, așadar cântați-le pentru noi!” Nu cred că această cerere a fost izvorâtă numai din dorința de a batjocori, babilonienii doreau cu sinceritate să audă o mărturie. Propria lor religie le-a lăsat în suflet goliciune, uscăciune și deznădejde.
Tot așa și astăzi lumea cere o cântare de biruință de la poporul lui Dumnezeu. Ceea ce vor cu adevărat să știe este, „Cum o să reacționezi în criza de față? Am auzit că voi credeți că Dumnezeul vostru este credincios și puternic. Așadar, vă încredeți în El în vremuri ca acestea? Au fost cântările voastre de izbăvire din vremurile bune tot așa precum închipuirile unui copil? Sau credința voastră rezistă atunci când vin vremuri grele?”
Societatea noastră este disperată după speranță și pace în aceste zile tulburi. Ei doresc să audă adevărul din Isaia 26:3: „Tu îl vei ține în desăvârșită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra Ta” (Isaia 26:3 versiunea KJV). Și ei vor privi spre copiii lui Dumnezeu pentru a vedea o mărturie.