miercuri, iunie 30, 2010

HAI, CONTINUĂ SĂ PLÂNGI

Atunci când ai de suferit cel mai greu, mergi în cămăruţa ta tainică şi varsă-ţi tot amarul şi disperarea pe care le ai!

Isus a plâns. Petru a plâns amarnic! Petru a purtat cu el durerea respingerii Însuşi Fiului lui Dumnezeu. Acele lacrimi amare au lucrat în el o minune frumoasă. El a revenit pentru a zgudui împărăţia lui satan.

Isus niciodată nu-şi întoarce spatele de la o inimă care plânge. El a spus: „Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită” (Psalmi 51:17). Nici măcar o dată nu va spune Domnul: „Vino-ţi în fire! Ridică-te şi ia-ţi medicamentul! Ia-ţi curaj şi usucă-ţi lacrimile.” Nu! Isus păstrează fiecare lacrimă în containerul său etern.

Eşti îndurerat? Grav? Atunci ¬¬¬¬¬continuă să plângi! Continuă să plângi până când lacrimile nu vor înceta să mai curgă. Dar lasă ca acele lacrimi să vină din durere, şi nu din necredinţă sau compătimire de sine.

Viaţa continuă. Vei fi surprins să ştii cât de mult poţi răbda cu ajutorul lui Dumnezeu. Fericirea nu constă în a trăi fără durere sau suferinţă. Adevărata fericire este de a învăţa cum să trăieşti fiecare zi în parte, în ciuda tuturor întristărilor şi durerilor. Înseamnă a învăţa cum să te bucuri în Domnul, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecut.

S-ar putea să te simţi respins. S-ar putea să te simţi abandonat. Credinţa ta ar putea slăbi. S-ar putea să te gândeşti că eşti doborât la pământ. Întristarea, lacrimile, durerea şi goliciunea ar putea să te înghită uneori, dar Dumnezeu se mai află încă pe tronul Său. El încă mai este Dumnezeu!

Nu te poţi ajuta pe tine însuţi. Nu poţi opri durerea şi suferinţa. Dar Domnul nostru binecuvântat va veni la tine şi va pune mâna Sa iubitoare sub tine şi te va ridica pentru a te aşeza din nou în locurile cereşti. El te va elibera din frica morţii. El va descoperi dragostea Sa fără de margini pentru tine.

Priveşte în sus! Încurajează-te în Domnul. Atunci când ceaţa te înconjoară şi nu mai poţi vedea nici o cale de ieşire din dilema ta, lasă-te în braţele lui Isus şi, pur şi simplu, încrede-te în El. El doreşte credinţa ta, încrederea ta. El vrea ca tu să strigi cu voce tare: „Isus mă iubeşte! El este cu mine! El nu mă va da de ruşine! El se îngrijeşte chiar acum de toate! Nu voi fi doborât! Nu voi fi înfrânt! Nu voi fi o victimă a lui satan! Dumnezeu este de partea mea! Îl iubesc şi El mă iubeşte!”

La bază se află credinţa. Iar credinţa se bazează pe acest singur lucru absolut: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere...” (Isaia 54:17).

marți, iunie 29, 2010

SLAVA ÎMPĂRŢITĂ A LUI DUMNEZEU

„El le-a mai zis:...‘Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult. Căci celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are’ ” (Marcu 4:24-25).

Isus ştia că aceste cuvinte ar putea suna stranii pentru urechile nespirituale, de aceea El a precedat mesajul Său cu afirmaţia: „Dacă are cineva urechi de auzit, să audă” (Marcu 4:23). Isus ne spunea: „Dacă inima voastră este deschisă pentru Duhul lui Dumnezeu, veţi înţelege ceea ce trebuie să vă spun.”

Despre ce anume vorbeşte Isus în acest pasaj? El vorbeşte despre slava lui Dumnezeu în vieţile noastre, adică manifestarea prezenţei lui Cristos. Cu alte cuvinte, Domnul împarte prezenţa Sa glorioasă în diferite cantităţi, fie că este vorba de biserici sau de indivizi în parte. Unii nu primesc nimic din gloria Sa. Pe de altă parte, alţii primesc o măsură mereu în creştere, care emană din vieţile şi bisericile lor în cantităţi mai mari şi mai mari.

Dumnezeu a promis să reverse Duhul Său peste poporul Său în aceste vremuri de pe urmă. Într-adevăr, toată Scriptura ne îndreaptă privirea spre o biserică triumfantă, plină de slavă la sfârşitul timpurilor. Însuşi Isus a spus că porţile iadului nu vor putea triumfa asupra bisericii Sale. Noi nu vom merge în ceruri şchiopătând – doborâţi la pământ, în depresie, tânguindu-ne, înfrânţi, descurajaţi. Nu, Domnul nostru va aduce bisericii Sale mai multă putere. Această putere nu va fi manifestată numai prin semne şi minuni. Ea va fi descoperită în poporul Său prin transformarea glorioasă a inimilor atinse de Duhul lui Dumnezeu.

Cum putem noi obţine o măsură şi mai mare, mereu în creştere, a slavei lui Cristos? Domnul ne spune foarte clar: „Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura” (Marcu 4:24). Isus spune: „Potrivit porţiunii din tine pe care mi-o dai Mie, îţi voi întoarce şi Eu cu aceeaşi porţiune. Îţi voi da aşa cum Îmi dai şi tu Mie. Orice măsură pe care o vei împărţi Mie, o voi împărţi şi Eu ţie.”

Dacă împarţi lui Dumnezeu lene şi lâncezeală – luând drept ceva obişnuit lucrarea Sa mare – vei primi înapoi un duh de tulburare. „Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame” (Proverbe 19:15). În rezultat, sufletul tău va înfometa, nefiind în stare de a fi satisfăcut.

Dragostea, mila şi harul lui Dumnezeu pentru noi nu au margini. Ideea aici nu este de a obţine dragostea, îndurarea sau harul Său, ci a avea binecuvântarea gloriei Sale în vieţile noastre.

Isus afirmă clar că El împarte diferite cantităţi ale slavei Sale pentru noi potrivit modului în care noi ne dăruim inimile Lui. Partea noastră este, pur şi simplu, de a fi tot mai aproape de El – în închinarea, ascultarea şi sârguinţa noastră.

luni, iunie 28, 2010

ATUNCI CÂND EŞTI ÎNDURERAT

Într-un fel sau altul, noi toţi trecem prin durere. Fiecare persoană de pe pământ poartă propria sa povară de dureri.

Atunci când eşti adânc îndurerat, nici o persoană de pe pământ nu ar putea opri temerile interioare şi agoniile cele mai adânci. Nici chiar cel mai bun prieten nu poate să înţeleagă lupta prin care treci sau rănile pe care le-ai primit.

Există vreun balsam pentru o inimă zdrobită? Există vindecare pentru durerile adânci din interior? Ar putea fi puse la loc bucăţile şi inima să devină mai puternică? Da! Absolut da! Dacă nu ar fi aşa, Cuvântul lui Dumnezeu ar fi o înşelătorie şi Dumnezeu Însuşi ar fi un minciunos. Aceasta nu poate fi!

Dumnezeu nu ţi-a promis o viaţă fără dureri. El ţi-a promis „o cale de scăpare.” El a promis să te ajute să înduri durerea ta, puterea de a te pune înapoi pe picioare atunci când slăbiciunea te face să te clatini.

Tatăl nostru iubitor a spus: „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13).

Tatăl tău ceresc veghează asupra ta cu o privire neclătinată. Fiecare mişcare este monitorizată. Fiecare lacrimă este îmbuteliată. El se identifică cu fiecare durere a ta. El simte fiecare durere. El niciodată nu va permite ca tu să te îneci în lacrimile tale. El nu va permite ca durerea ta să deterioreze mintea ta. El promite să vină, chiar la timp, pentru a şterge lacrimile tale şi pentru a-ţi da bucurie în locul doliului.

Tu ai abilitatea de a face ca inima ta să se bucure şi să se veselească în Domnul. Privirea lui Dumnezeu este asupra ta şi El ne porunceşte să ne ridicăm şi să dăm la o parte toate temerile care cauzează îndoiala.

vineri, iunie 25, 2010

TOT HARUL DE CARE AI NEVOIE PENTRU A BIRUI

Deseori am auzit despre har ca fiiind definit o favoare şi binecuvântare nemeritată din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, eu cred că harul este mai mult decât aceasta. După părerea mea, harul este tot ceea ce este Cristos pentru noi în vremurile noastre de suferinţă – putere, măreţie, bunătate, îndurare, dragoste – pentru a ne ajuta să trecem prin durerile noastre.

Dacă mă uit înapoi la anii care au trecut – ani de mari încercări, suferinţe, ispite şi dureri – pot mărturisi că harul lui Dumnezeu a fost îndeajuns. Ştiu ce înseamnă a-L pune pe Dumnezeu la îndoială când soţia mea a fost lovită de cancer din nou şi din nou, iar apoi ambele fiice ale noastre au fost, de asemenea, lovite. Astăzi ele sunt toate sănătoase şi viguroase şi pentru aceasta Îi mulţumesc Domnului. De asemenea, ştiu ce înseamnă să fii lovit de vreun mesager al lui satan. Am fost ispitit şi ademenit cumplit şi am avut duşmani porniţi împotriva mea din toate părţile. Am fost ponegrit de zvonuri, acuzat pe nedrept şi respins de prieteni. În acele vremuri de întuneric, am căzut pe genunchii mei şi am strigat către Dumnezeu.

Harul Său întotdeauna m-a pus pe picioare şi aceasta este îndeajuns pentru mine astăzi. Apoi, într-o bună zi în slavă, Tatăl meu îmi va descoperi minunatul plan pe care L-a avut El în tot acest timp. El îmi va arăta cum am obţinut eu răbdare prin toate încercările mele; cum am învăţat compasiunea pentru alţii; cum puterea Sa a fost făcută perfectă în slăbiciunea mea; cum am învăţat credincioşia Sa totală pentru mine; cum am tânjit să fiu tot mai mult ca Isus.

S-ar putea încă să ne mai întrebăm de ce, dar totul rămâne o taină. Sunt pregătit să accept acest lucru până când Isus nu va veni după mine. Nu văd capătul încercărilor şi durerilor mele. Am avut parte de ele mai mult de cincizeci de ani de slujire, şi încă vor mai fi.

Cu toate acestea, prin tot ce am trecut, continui să mai primesc o măsură mereu crescândă a puterii lui Cristos. De fapt, revelaţiile cele mai mari pe care le-am avut despre slava Sa au venit în vremurile mele cele mai grele. La fel şi tu, în momentele tale cel mai dificile Isus va elibera în tine măsura cea mai deplină a puterii Sale.

S-ar putea ca niciodată să nu înţelegem durerea, depresia şi disconfortul nostru. S-ar putea ca niciodată să nu ştim de ce nu am primit răspuns la rugăciunile noastre pentru vindecare. Dar nu este nevoie să ştim de ce. Dumnezeul nostru deja ne-a răspuns: „Ai harul Meu şi, iubitul Meu copil, aceasta este tot de ce ai nevoie.”