NU TE TEME!

În ziua de azi societatea noastră este defectă. Avem școli lipsite de orice modalitate de control, lideri plini de confuzie, sisteme bancare în pragul colapsului, rata șomajului ridicată, programe sociale imposibil de gestionat, și un total faliment al valorilor morale. Și ca să pună vârf la toate, pământul s-ar putea să se afle în pragul unei catastrofe nucleare. Pe scurt, lucrurile par a fi scăpate de sub control.
Cum ar putea credincioșii să rămână pe poziții și să stea neclintiți în mijlocul acestui haos? Autorul epistolei către Evrei ne răspunde: Noi trebuie să vedem pe Isus în tot ce se întâmplă în viața noastră (vezi Evrei 9:2).
Unii poate se întreabă: „Cum ar putea fi Domnul în aceste situații? Așa multe lucruri din viața mea par scăpate de sub control.” Permiteți-mi să dau un exemplu din Scriptură. Mă refer la un bărbat a cărui existență a fost întoarsă cu josul în sus din pricina haosului, cutremurând chiar temelia credinței lui. Cu toate acestea, în mijlocul tuturor acestor lucruri el l-a văzut pe Domnul.
În ceasul său de crâncenă încercare, apostolul Stefan a stat în picioare nemișcat în timp ce o gloată ce urau pe Hristos l-au înconjurat înarmați cu pietre gata să-l dea la moarte. Ștefan știa că viața lui era doar o chestiune de minute — totuși el era plin de pace și calm. Care era secretul trăiniciei acestui om?
Exact în acel moment, Ștefan a mărturisit: „Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”(Faptele Apostolilor 7:56). El și-a țintit ochii numai asupra Isus. El putea face față unei morți crude știind că Isus a fost alături de el în totul.
Sunt convins că exemplul lui Ștefan conține un lucru de mare importanță pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Domnul. Acesta este: când îl vedem cu adevărat pe Isus în mijlocul suferințelor și greutăților noastre, Îl vom auzi totdeauna spunându-ne: „nu te teme!”