marți, ianuarie 17, 2017

„EȘTI NEDEMN” — MINCIUNA DIAVOLULUI

Cine îți spune că ești nedemn, nu ești bun, inutil, neutilizabil pentru Dumnezeu? Cine tot îți aduce în minte că ești slab, neajutorat, un eșec total?  Și cine îți tot spune că niciodată nu vei fi la înălțimea standardului lui Dumnezeu?
Cine spune membrilor din echipe de închinare că ei nu sunt vrednici să cânte laude în casa lui Dumnezeu sau instrumentiștilor că nu sunt vrednici să cânte la instrumente în închinare? Cine spune ușierilor, bătrânilor bisericii, învățătorilor de școală duminicală, voluntarilor, oamenilor din audiență că sunt nevrednici?
Acesta nu este un mister. Cu toții știm de unde vine această voce — de la diavolul însuși. El vrea ca să te țină convins că Dumnezeu este mânios pe tine. Diavolul, pârâșul fraților, îți reamintește fiecare păcat și eșec. El îți spune: „Dumnezeu nu te poate folosi până nu rezolvi acest lucru și te faci vrednic.” Nu te lăsa prostit de această minciună din fundul iadului.
 Mulți oameni care citesc acest mesaj au fost convinși de diavolul că ei nu sunt vrednici de a fi vreodată folosiți de Dumnezeu. Cumva aceste cuvinte te descriu pe tine? Poate te simți nevrednic chiar și să fii  numit copil al lui Domnului. Te uiți la viața ta și vezi contradicție și eșec.
Lasă-mă să îți mărturisesc ceva: eu niciodată nu m-am simțit vrednic de marea mea chemare de a fi predicator. De-a lungul anilor mei de slujire pentru Domnul am fost copleșit de acuzații că eu nu sunt vrednic să vorbesc pentru Dumnezeu, să predic, să învăț pe alții, să fiu un lider.
Așadar, adevărul este, eu nu sunt vrednic să scriu acest mesaj și tu nu ești vrednic să își ridici mâinile să lauzi pe Dumnezeu. Vezi, nimeni nu este vrednic — nu în puterea și tăria noastră umană! Dar Isus ne-a spus: „Eu v-am făcut vrednici.”
„Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19).

luni, ianuarie 16, 2017

PE PĂMÂNT USCAT - Gary Wilkerson

Dumnezeu  a spus lui Moise când copiii lui Israel erau în Egipt: „Spune copiilor lui Israel să se întoarcă şi să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului, între Migdol şi mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâți, lângă mare” (Exod 14:1-2). Dumnezeu anunța că El îi va duce într-un loc nou.
Dumnezeu i-a călăuzit prin locuri foarte stâncoase și cum îi conducea El, ei puteau vedea Marea Roșie în depărtare. Dar cum au ajuns pe malul mării, și-au dat seama că erau blocați într-un loc foarte strâmt cu stânci de o parte și apă de cealaltă parte.
 Faraon privea spre locul unde se aflau și spunea cu satisfacție: „Sunt încercuiți cu spatele la zid.” Dumnezeu i-a condus acolo, dar israeliții cu siguranță nu erau fericiți în legătură cu aceasta.
Te-a chemat vreodată Dumnezeu într-un loc pe care tu îl consideri ultimul loc de pe pământ unde vrei să fii? Moise, care nu era un puternic lider militar până în acest punct și care fusese doar în câteva bătălii, a fost destul de isteț să recunoască situația precară în care se găseau: „Nu sunt sigur că suntem într-un loc bun pentru o defensivă militară. De fapt, suntem prinși în capcană!”
Da, Moise și israeliții erau într-un loc dificil dar Dumnezeu era pe cale să primească gloria din toată situația lor. Dumnezeu de multe ori permite ca noi să ajungem în situații provocatoare pentru că El are un plan măreț pentru noi. Când noi credem că suntem prinși cu spatele la zid, Dumnezeu spune: „Aceasta va lucra spre gloria Mea.”
 Simți că ești încercuit, copleșit, deznădăjduit? În acest loc dificil, fă un pas în credință și spune: „Dumnezeule, Te voi asculta indiferent de ce m-ar costa.” Când acest lucru are loc, tu ești pe cale de a vedea pe Dumnezeu mișcându-Se în mod puternic pentru tine.
Cunoști restul întâmplării cu Moise și cu israeliții: Dumnezeu a făcut ca Marea Roșie să se împartă iar copiii Săi au mers pe loc uscat. A fost o victorie nemaipomenită!

sâmbătă, ianuarie 14, 2017

RÂURI DE APĂ VIE - Jim Cymbala

În Vechiul Testament, unde nu era apă, nu era viață. Oamenii mureau din cauza secetei. În același fel, dacă apa vie a Duhului nu curge în duhul nostru, noi și bisericile noastre vom avea doar absența vieții spirituale și puțină vitalitate. Exact ca în deșertul Mojave, fără apă este egal cu fără viață, fără creștere, fără roade. Putem merge regulat la biserică și putem avea doctrina perfectă, dar fără viața Duhului Sfânt să dea apă, noi ne vom ofili și muri.
Isus a vorbit deschis despre însușirile dătătoare de viață a Duhului. „ În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.  Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:37-38). Prin „râuri de apă vie” Isus se referea la Duhul pe care credincioșii urmau să-L primească.
Când Duhul lui Dumnezeu vine, avem viață nouă. Fără Duhul lui Dumnezeu, suntem lăsați să ne chinuim cu eforturile noastre personale, care sunt pline cu tendințe păcătoase și slăbiciuni morale. Dar, când Duhul vine noi avem bucurie, speranță, putere. Observați că Isus nu se referă la o picătură de apă ci la „ râuri de apă vie”. Precum un râu, Duhul curge — o putere plină de tărie care vine în noi și apoi curge în afară ca să fim o binecuvântare pentru alții.
Dumnezeu folosește apa ca simbol al Duhului Sfânt într-un fel puțin diferit când El spune: „Voi fi ca roua pentru Israel; el va înflori ca crinul” (Osea 14:5). Cu toții am privit felul cum iarba și florile strălucesc acoperite de bobite mici de apă răcoritoare. Folosind această metaforă, Dumnezeu ne spune că El va fi precum roua, care se lasă tăcut în noapte și îmbracă pământul până dimineața. Roua nu se poate forma în condiții de temperatură înaltă sau când vântul este puternic. Tot așa, nu putem fi reîmprospătați de Dumnezeu când suntem prea ocupați alergând încoace și-ncolo.

Jim Cymbala a fondat biserica Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire aflată în paragină dintr-o zonă foarte dificilă a orașului. Născut în cartierul Brooklyn, el este un bun prieten de multă vreme atât cu David și cu Gary Wilkerson.