marți, martie 28, 2017

DETRONAT DE SPINI

Un număr tot mai mare de creștini nu mai sunt satisfăcuți pe deplin cu Hristos. Domnul este detronat de ceea ce El Însuși a numit spini — El a spus că sunt grijile acestei lumi, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri ce intră în inimă. Hristos a spus că acestea sunt spinii care îneacă Cuvântul și îl fac să fie neroditor (vezi Marcu 4:7).
Este Domnul în gândurile tale astăzi mai mult decât acum un an? Petreci mai mult timp în prezența Lui azi mai mult decât un an în urmă? Este pasiunea ta pentru El în creștere sau se ofilește?
Mulți dintre cei care odată erau îndrăgostiți cu o mare pasiune de Hristos acum aleargă urmărindu-și propriile interese. Sunt împovărați cu probleme și stres, fugind după bogății și după lucrurile acestei lumi. Au devenit reci și sunt căldicei și au tot mai puțin timp pentru Isus. Domnul și biserica Sa primesc acum doar o oră din timpul lor — duminica dimineața.
Isus a spus: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, şi se usucă” (Ioan 15:6). Cu alte cuvinte, acea persoană va seca, nu mai extrage viață din adevărata viță. El se înșală crezând că totul e bine, pentru că încă folosește același limbaj al intimității de care se bucura odată cu Hristos.
Duhul Sfânt cheamă oamenii înapoi la dragostea dintâi. Înapoi la flămânzirea și însetarea după mai mult din Hristos. Înapoi la a petrece timp de calitate în prezența Lui; iubind Cuvântul Lui, aruncând toate grijile asupra Lui; depinzând de El pentru călăuzire.
Hristos tânjește ca preaiubiții Lui să se întoarcă la El cu dragoste și ascultare. Duhul Sfânt ne stârnește inima pentru a ne apropia mai mult de El. 

luni, martie 27, 2017

TREBUIE SĂ AVEM PREZENȚA LUI DUMNEZEU - Gary Wilkerson

Dumnezeu i-a spus profetului Amos: „Eu urăsc, Eu disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot vă să sufăr adunările de sărbătoare... Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! (Amos 5:21,23-24) Dumnezeu vorbește fiecărei generații: „Eu nu caut cântecul sau melodiile voastre. Ci neprihănirea care curge din închinarea voastră și faptele pe care vă provoacă să le faceți în Numele Meu.
Nu mai putem să măsurăm puterea unui cântec prin valoarea lui de spectacol, sau prin oricare alt standard făcut de om. Îl măsurăm în conformitate cu gradul în care determină ceea ce Duhul Sfânt dorește pentru Trupul Lui în acel moment. Închinarea noastră trebuie să fie un râu necontenit al prezenței Sale neprihănite. Astfel, nu îndrăznim să lăsăm pe scenă pe acei care „aiurează în sunetul alăutei....care.... se ung cu cel mai bun untdelemn”(Amos 6:5-6). Aceasta vorbește despre liderii pe care îi ungem doar pe baza talentelor, deprinderii și inteligenței lor. Dumnezeu ne cheamă să eliberăm scena de orice alt standard decât acesta: „Cu siguranță Tu ești în acest loc, oh Dumnezeule!”
Eu îmi vorbesc mie însumi când mă adresez tuturor pastorilor: „Ne punem mai multă confidență în strategiile, structurile și programele noastre decât în călăuzirea lui Dumnezeu? Dacă acesta este cazul atunci avem nevoie să eliberăm scena de asemenea lucruri.”
Bisericile pot avea toate aparențele unui trup dinamic. Am putea să ne asigurăm că fiecare predică e foarte bine articulată, că fiecare cântec este perfect acordat, că fiecare mașină de cafea espresso umple paharele oamenilor – dar totul este fără valoare dacă prezența lui Dumnezeu nu este de găsit nicăieri.
Este timpul ca să aruncăm la o parte chestionarele prin care întrebăm oamenii ce vor de la biserică, mai degrabă întrebăm ce vrea Dumnezeu. Dacă direcția noastră e dată de chestionare, am putea prea bine să luăm jos semnul care zice BISERICĂ, pentru că nu vom fi una. Vom fi o organizație profesională care caută succes pe baza cerințelor pieței. Și aceasta nu este evanghelia!

sâmbătă, martie 25, 2017

VORBEȘTE VULPILOR - Carter Conlon

De îndată ce ești hotărât să pui lucrurile la punct în viața ta, nu fi surprins dacă dușmanul vine și îți spune că nu o sa poți reuși. Chiar și Isus a trebuit să facă față acestor minciuni, dar El știa că nu este decât o vulpe care încerca să distrugă roada din via pe care Dumnezeu I-a dat-o Lui.
Scripturile ne vorbesc despre o întâmplare când „câţiva farisei ...I-au zis [lui Isus]: „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare”. „Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii şi săvârșesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi.”
„Ispăvi” înseamnă că El Își va atinge scopul. Diavolul, fără îndoială, va încerca să te facă să te abată de la drum spunându-ți: „ Această cale este prea grea pentru tine. Ia o cale mai ușoară. Nu trebuie să faci lucrurile în felul lui Dumnezeu!” Totuși, observați răspunsul lui Isus: „Nu! Eu scot demoni și vindecările sunt în floare. Și a treia zi eu o să Îmi ating scopul prin puterea lui Dumnezeu!”
Și tu ai puterea să vorbești vulpilor din viața ta: „Nu îți voi mai permite să stai în viața mea! Prin harul lui Dumnezeu, eu mă voi descotorosi de tine. Mi s-a dat putere să înfrunt răul, și curge vindecare prin viața mea. Eu nu iau cu mine la locul de muncă ceva ce se numește creștinism dar începe să miroase urât când trec pe lângă alții. Nu, eu aduc cu mine prezența dulce a lui Dumnezeu oriunde merg. Eu voi sfârși călătoria mea, și o să ating potențialul maxim la care viața mea este chemată să fie. Nici o vulpe mică nu mă va deraia de la planul lui Dumnezeu pentru viața mea!”
Vorbește vulpilor și încrede-te în Domnul pentru harul și purtarea Sa de grijă.

Carter Conlon  s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.