vineri, aprilie 28, 2017

NICI O CALE OMENEASCĂ DE SCĂPARE

Să vorbim despre robia față de păcat — adică, bătălia ta cu carnea. Sub Noul Legământ, Dumnezeu permite diferitelor situații să intre în viața ta pentru a scoate în evidență neajutorarea ta și dependența ta de El pentru a te elibera prin credință. Dumnezeu nu ne conduce niciodată în ispită dar El permite să ajungem în impas uneori.
Dacă ai un păcat ce te copleșește mereu, duhuri mincinoase vin împotriva ta cu minciuni demonice: „Nu vei izbuti. Te duci la fund! Vei sfârși distrus.” Tu te întrebi, „Doamne, cum mă voi ridica vreodată de aici? Am căzut atât de jos!”
Tu știi că nu poți fugi de dușman și nu ești de talia lui Satan în luptă. Așa că stai înaintea lui ghemuit într-un colț, tremurând și înfricoșat. Poate fugi la prieteni, la consilieri,  la oricine care te va asculta cum plângi și te rogi. Faci totul cu excepția de a fi neclintit și a te încrede în Domnul pentru a aduce eliberare.
Vechiul Testament ne dă exemplu după exemplu despre cum noi nu avem putere în firea noastră pământească pentru a duce lupte spirituale. Omul nostru cel vechi este cu totul fără putere și slab, dar avem un om nou înlăuntrul nostru iar el trebuie să își supună viața în totalitate în mâinile Domnului. Acest nou om înțelege că nu există nici o cale omenească de scăpare iar Dumnezeu trebuie să ducă întreaga luptă pentru el. Noi ne împotrivim diavolului prin puterea Duhului Sfânt, care este descoperită în noi numai și numai prin credință.
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare’”(Isaia 41:10).

joi, aprilie 27, 2017

DOAR RĂMÂI LINIȘTIT

Te confrunți cu o criză crâncenă chiar acum? E posibil să te întrebi: „Ce trebuie să fac când sunt adus într-o asemenea situație disperată? Ce ar trebui să fac când totul pare fără speranță — când nu mai am încotro să mă duc sau nu am nici scăpare vizibilă? Ce se întâmplă când sunt copleșit de frică pentru că totul se prăbușește în jurul meu și eu nu am răspunsuri pentru problemele mele, nimeni nu îmi spune cum să ies din necazul meu?”
Domnul nostru nu este ca un șef aspru și când ne vede într-o situație grea și înfricoșătoare, El dorește să ne audă că strigăm la El. Lui îi face plăcere o rugăciune de genul: „Doamne, mi-e teamă! Tu ai fost mereu credincios să îmi dai izbăvire și știu că Tu ai puterea să mă izbăvești chiar acum. Tată, eu îmi încredințez viața în mâinile Tale.”
Iată cum a răspuns Dumnezeu lui Israel când ei se confruntau cu o criză majoră: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta...... Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi” (Exod 14:13-14).
Domnul le spunea: „Prima problemă de care trebuie să vă ocupați este frica voastră! Eu voi lupta pentru voi și vă voi salva, vă voi da izbăvire. Acum, vreau să permiteți ca această promisiune să fie tăria voastră. Lăsați ca aceasta alunge toată frica voastră!”
Iar El îți spune același lucru ție astăzi. 

miercuri, aprilie 26, 2017

CÂND NU ESTE SCĂPARE

Citim în Exodul capitolul 14 că Dumnezeu le-a spus copiilor lui Israel să îți așeze tabăra „înainte de Pi-Hahirot, între Migdol și mare” (Exod 14:2). Această locație era situată între două trecători montane având marea de cea de-a treia latură. Singura cale posibilă de scăpare era înapoi în deșert — și aceea era blocată de către armata lui faraon, care se apropia.
Israeliții erau îngroziți de situația în care se aflau și erau la fel de îngroziți la gândul că Dumnezeu Însuși i-a călăuzit în acel loc! Erau atât de multe căi prin care Dumnezeu ar fi putut să își salveze poporul. El ar fi putut să aranjeze dinainte să le cadă roțile carelor conduse de egipteni, împotmolindu-i în deșert și făcându-i să moară de foame.
Sau El ar fi putut trimite norul supranatural asupra taberei egiptene să îi pună în confuzie făcându-i pe soldați să fugă de colo colo zile întregi în dezordine și haos. Dar, în schimb, El a ales să trimită norul în spatele israeliților drept protecție.
Sau El ar fi putut trimite un singur înger să lichideze întreaga armată egipteană într-o clipită. Dumnezeu ar fi putut alege o mulțime de căi să îi distrugă în orice moment.
Totuși, Dumnezeu a ales să nu acționeze în acest fel. Mai degrabă, Dumnezeu a considerat potrivit să înghesuie pe Israel într-o situație alarmantă și foarte strânsă din care era imposibil să fugă prin mijloace umane. Cum putem cunoaște că Dumnezeu a ordonat această situație înfricoșătoare pentru a testa pe poporul Lui? Cuvântul Lui Însuși spune asta: „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile [Mele].”(Deuteronom 8:2).
Domnul Își călăuzește copiii în mijlocul circumstanțelor dificile pentru ca să le dea prilejul de a-și pune viețile în mâinile Lui — să stea liniștiți și să se încreadă în El că va izbăvire și călăuzire.