marți, mai 23, 2017

VIAȚA ÎNVIERII DE LA DUMNEZEU

În calitate de creștini, noi credem în învierea lui Isus Hristos. După răstignirea Domnului, Duhul Sfânt a intrat în mormânt unde Isus zăcea și L-a înviat. De aceea cântăm cu ocazia Paștelui că Hristos a înviat din mormânt, victorios peste dușmanii Săi, iar acum El domnește pentru vecie împreună cu sfinții.
De asemenea credem că prin puterea lui Hristos noi vom fi înviați. Aceasta va avea loc când Isus va reveni. Scriptura ne spune că fiecare dintre noi vom fi schimbați într-o clipire din ochi (vezi 1 Corinteni 15:52). Duhul Sfânt ne va învia pe noi din acest pământ cu trupuri nesupuse putrezirii și ne duce în Însăși prezența Domnului. Aceasta este puterea învierii pe care Pavel o descrie în epistolele sale — puterea unui Dumnezeu care înviază morții!
Vreau să vă arăt că Hristos încă învie morții și astăzi. Vorbesc acum despre viața învierii pe care Dumnezeu o oferă celor care sunt morți spiritual. Pavel descrie această putere dătătoare de viață în epistola către Efeseni:
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni 2:1-6).

luni, mai 22, 2017

ISUS VREA SĂ ÎNTRERUPĂ VECHILE TIPARE - Gary Wilkerson

Fiind legați de frică ne poate face să ne împotrivim pășirii în credință. Dar Isus are un remediu pentru frica noastră. La sărbătoarea Corturilor El a stat în picioare și a declarat: „Acest râu de apă vie nu se va opri. Dacă va crede cineva în Mine, această apă îl alimenta cu viață. Aceasta va curge din el precum un râu, demonstrând bunătatea Tatălui ceresc” ( vezi Ioan 7: 37-38).
Când inima noastră plină de teamă este împrospătată, unul din lucrurile care vor curge în noi este îndrăzneala: „Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13). Mulțimi de creștini cunosc acest verset ca o promisiune prețioasă. Dar este mai mult decât atât — este realitate. De exemplu, nu trebuie să ne adunăm tot curajul pentru a mărturisi despre Isus pentru că El ne dăruiește curajul. De fapt, El face ca această îndrăzneală să se reverse în noi.
Această transformare se întâmplă în două moduri: (1) împrospătarea ce ține de circumstanțe și (2) împrospătarea din interior. Când Dumnezeu înviorează circumstanțele noastre, El ne schimbă vechile tipare. Să ne concentrăm pe două arii comune: finanțe și căsnicie. Dacă ai intrat în dificultăți financiare, El poate să te învioreze prin a-ți arăta tipare de cheltuire nesănătoase și aduce convingere în inima ta să le schimbi. El poate să te călăuzească să cauți consiliere financiară care te poate ajuta să înlocuiești acele tipare și să devii un administrator înțelept.
E posibil ca Domnul să vrea ca tu să întrerupi vechi modele de conduită în căsnicia ta, tipare ce te țin blocat în căi împietrite și lipsite de dragoste. Prea multe cupluri își spun unul altuia, „Totdeauna ești așa,” sau „Ai făcut asta cinci ani în urmă,” sau „Nu o să te schimbi niciodată”. Întrebarea importantă pentru orice cuplu este: „Cum pot eu crede ce este cel mai bine despre partenerul meu de viață și totuși să ne ocupăm în mod realistic de problemele noastre?” Începe cu butonul „Reînnoire” -refresh. Foarte puține probleme de relații sunt rezolvate peste noapte; cele mai multe necesită har îndelung în fiecare zi.
Nu uita, Isus este gata să ne reînnoiască cu har abundent de fiecare dată când avem nevoie. 

sâmbătă, mai 20, 2017

CONFRUNTÂNDU-L PE DUȘMAN FAȚĂ ÎN FAȚĂ​ - NIcky Cruz

Într-unul din psalmii regelui David cel mai mult citați și totuși greșit înțeles, el spune, „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie” (Psalmul 23:4). Nu cred că David cerea lui Dumnezeu să îndepărteze acest rău; el cerea să fie împins în față spre bătălie, să fie forțat să confrunte dușmanul față în față. El era gata să meargă la război împotriva Satanei, nu să se ascundă de el!
Când apostolul Pavel îi inspira pe frații săi în credință să nu uite de scopul lor în calitate de creștini și răsplata lor din cer, el le-a spus: „Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:18). Cu alte cuvinte, el spune: „Împingeți-vă unul pe altul în față în lupta noastră împotriva celui rău.”
Și când Isus a promis ucenicilor că Mângâietorul va veni după moartea Lui, acesta era un anunț despre război. Duhul Sfânt îi va inspira și le va da putere înspre linia de bătaie în războiul spiritual. Aceasta este una din dimensiunile Duhului lui Dumnezeu care este foarte reală și totuși prea puțin înțeleasă și îmbrățișată. Dacă vrei să simți furia lui Satan, doar trebuie să petreci ceva timp pe teritoriul lui vorbind cu oamenii pe care el îi ține în robie, și să le spui despre Isus. Privește-l cum își înalță capul hidos încercând să te intimideze și să te ridiculizeze.
Nimic nu îl face pe Satan mai furios și mai nervos decât unul din oamenii lui Dumnezeu care să ducă lumina harului în întunericul umed din temnițele lui. Atunci este momentul când el luptă cu cea mai mare îndârjire, când vedem pe Duhul Sfânt că strălucește cel mai cu putere.
Nicky Cruz, un evanghelist și autor prolific cunoscut la nivel internațional, s-a întors la Hristos Isus de la o viață de violență și crimă după ce s-a întâlnit cu David Wilkerson în orașul New York în anul 1958. Istoria convertirii lui dramatice a fost povestită pentru prima dată în cartea Crucea și Pumnalul de David Wilkerson și mai apoi în propria lui carte bestseller Fugi, băiete, fugi.