ISUS NU ÎNTÂRZIE NICIODATĂ

Răbdarea evlavioasă este voința de a aștepta pentru coordonarea în timpul lui Dumnezeu. există un astfel de lucru precum sincronizarea Duhului Sfânt. „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi (Evrei 10:37). Acest verset vorbește nu numai despre a Doua Venire a lui Hristos, ci și despre venirea lui Hristos în împlinirea nevoilor noastre.
Nici pomeneală ca Dumnezeu să întârzie. Maria și Marta crezuseră că Isus întârziase când fratele lor, Lazăr, a murit. Ele I-au spus, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!” (Ioan 11:21) Cu alte cuvinte, „Isus, ai ajuns aici prea târziu! Ai ratat termenul limită.”
Închipuie-ți cât de rănit trebuie să fi fost Isus în urma acestei mustrări. Dar El le-a răspuns, în esență, „Nu, nu am întârziat. Lazăr va învia. Eu sunt aici, Eu sunt învierea. Toată viața este în Mine.”
Casa lui Iair, un fruntaș al sinagogii, a crezut că Isus a ajuns prea târziu. Acestui om important i s-a spus, „Fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe Învățătorul?” (Marcu 5:35). Încă o dată mesajul era, „Isus a întârziat. Totul s-a sfârșit! El nu a răspuns la timp și ne-a dezamăgit.” Dar, precum știm, Isus a luat copila de mână și a înviat-o din morți (Marcu 5:41-42).
Prea târziu? Nu există așa ceva la Domnul nostru. Poți vedea în ambele cazuri că Isus a ajuns exact la timp! Poate ești ispitit să renunți la luptă și să te afunzi în deznădejde, dar Tatăl nostru este atât de plin de dragoste față de copiii Săi încât nimic nu-L poate opri să facă ceva din nimic.