AȘTEAPTĂ PE DUHUL SFÂNT - Gary Wilkerson

Dacă ai nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața ta, Isus are un cuvânt special pentru tine. Chiar înaintea înălțării Sale la cer, Hristos a știut că ucenicii Săi aveau nevoie de putere pentru a realiza lucrările împărăției Sale pe pământ. Așadar le-a spus: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49).
Instrucțiunea era simplă: „Stați în oraș.” Dar observați că El folosește drept calificativ: până. Isus a zis: „Viețile voastre vor rămâne la fel până când Duhul Sfânt va veni asupra voastră cu putere.”
Acest lucru este adevărat pentru mulți creștini pe care îi cunosc. Ei au sentimentul că viața lor nu merge întocmai în acord cu planul lui Dumnezeu. Ei sunt nemulțumiți, dorind mai mult de la căsnicia lor, de la serviciul lor, de la umblarea lor cu Hristos, mărturia lor pentru El. Isus promite acestora: „Dumnezeu dorește acele schimbări pentru tine, însă asemenea lucruri se întâmplă numai prin puterea Duhului Sfânt. Până ce El va veni, lucrurile vor rămâne la fel.”
Luca a descris această scenă în evanghelia lui, și o repetă în cartea Faptele Apostolilor: „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”(Faptele Apostolilor 1:4-5).
Mesajul lui Isus din ambele pasaje este clar: „Așteptați după Duhul Sfânt! Fără grabă, fără hărmălaie, fără panică. Nu poți să îndeplinești lucrările Împărăției prin puterea propriei voințe. Așteaptă prin credință, și vei fi îmbrăcat cu putere de sus.” Într-adevăr, s-a întâmplat exact cum El a promis. În ziua Cincizecimii, ucenicii au fost umpluți cu o puternică ungere de la Dumnezeu așa cum lumea nu a mai văzut. Și două mii de ani mai târziu, lumea nu a mai fost la fel.