VIAȚA ÎNVIERII DE LA DUMNEZEU

În calitate de creștini, noi credem în învierea lui Isus Hristos. După răstignirea Domnului, Duhul Sfânt a intrat în mormânt unde Isus zăcea și L-a înviat. De aceea cântăm cu ocazia Paștelui că Hristos a înviat din mormânt, victorios peste dușmanii Săi, iar acum El domnește pentru vecie împreună cu sfinții.
De asemenea credem că prin puterea lui Hristos noi vom fi înviați. Aceasta va avea loc când Isus va reveni. Scriptura ne spune că fiecare dintre noi vom fi schimbați într-o clipire din ochi (vezi 1 Corinteni 15:52). Duhul Sfânt ne va învia pe noi din acest pământ cu trupuri nesupuse putrezirii și ne duce în Însăși prezența Domnului. Aceasta este puterea învierii pe care Pavel o descrie în epistolele sale — puterea unui Dumnezeu care înviază morții!
Vreau să vă arăt că Hristos încă învie morții și astăzi. Vorbesc acum despre viața învierii pe care Dumnezeu o oferă celor care sunt morți spiritual. Pavel descrie această putere dătătoare de viață în epistola către Efeseni:
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni 2:1-6).