FOCUL CARE PURIFICĂ - Jim Cymbala

În holul de la etajul bisericii noastre atârnă o pictură ce reprezintă o întâlnire de stradă a Armatei Salvării din New York de la începutul anilor 1900. Strigătul de război, sau motoul Armatei Salvării era „SÂNGE ȘI FOC.” Sângele reprezenta sângele lui Isus vărsat pentru a salva pe toți oamenii, iar focul reprezenta Duhul Sfânt, care a fost trimis pentru a înzestra credincioșii, de asemenea pentru a le transforma viețile.
Catherine Booth, soția lui William Booth, fondatorul Armatei Salvării, a înțeles importanța focului ca simbol al Duhului Sfânt. Cunoscută drept mama Armatei Salvării, Catherine a devenit foarte vestită  prin propria activitate. Am citit odată ceva ce ea a afirmat și a rămas în mintea mea, însă va trebui să parafrazez pentru că nu mai rețin sursa exactă. Prin jurul anului 1890 ea spunea, „Călătoresc prin toată țara, și aud o mulțime de cuvinte elocvente și multe predici monumentale. Dar ceea ce sufletul meu râvnește sunt cuvinte arzătoare.”
Catherine dorea mesaje cu ungere, care să pătrundă, care să stârnească și să producă frângerea în inimi. Ea și-a simțit nevoia și a știut că schimbarea are loc din interior spre exterior. Ea a fost un lider care a învățat pe alții Cuvântul lui Dumnezeu și a înțeles diferența dintre predici care erau numai cuvinte și acelea pe care Dumnezeu le inspira pentru a schimba vieți.
Profetul Maleahi scria: „[Dumnezeu] va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul” (Maleahi 3:3).
Când Duhul Sfânt ne cercetează inimile, El este precum un foc ce purifică. După cum un foc bun arde zgura și impuritățile, tot așa lucruri nevrednice sunt arse afară din viața noastră atunci când permitem Duhului să Își realizeze lucrarea.
Jim Cymbala a fondat Biserica Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci  de membri într-o clădire mică aflată în ruine dintr-o zonă dificilă a orașului. Născut în Brooklyn, el este prieten de multă vreme atât al lui David cât și al lui Gary Wilkeson.