FOCUL LUI SUPRANATURAL

Isaia striga: „Doamne, Tu ești Tatăl nostru și noi suntem poporul Tău! Descoperă-Te față de noi și atinge-ne încă o dată.” (vezi Isaia 64:8-9).
Secole mai târziu, același strigăt era înălțat de către o altă rămășiță — cei 120 de credincioși care s-au adunat într-o cameră închiriată din Ierusalim. Era o perioadă foarte similară cu zilele lui Isaia — o vreme de o mare fervoare religioasă, cu mulțimi de oameni care se adunau la templu din toate părțile Israelului. Era o procesiune măreață și sinagogile erau ticsite cu oamenii religioși. Totuși, acești oameni făceau aceste ritualuri doar din inerție, le făceau doar ca să fie făcute.
E posibil să te întrebi: „Cum se poate acest lucru? Aceasta este o generație care a șezut sub predicarea înflăcărată a lui Ioan Botezătorul. O generație care a văzut pe Dumnezeu în carne și oase — Isus — umblând printre ei, săvârșind miracole.” Cu toate acestea ei erau fără viață, uscați, pustii.
Isus Însuși a plâns din cauza acelor oameni foarte religioși. El a strigat: „Aveți exact aparența de evlavie, și umblați peste tot făcând fapte bune. Dar înlăuntru sunteți morți.”
Nu erau impresionați de semnele și minunile făcute de Isus. Nu erau mișcați când scotea demonii, eliberând oamenii care suferiseră de legături demonice ani de-a rândul. Iar la sfârșit, ei L-au respins, întorcând spatele ofertei de har a lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, Domnul nu a renunțat niciodată la poporul Său. Isus a profețit celor 120 ucenici ai Săi: „ O să revărs Duhul Meu peste orice făptură.” Pentru a-i pregăti pentru asta, El i-a îndemnat, „Mergeți în Ierusalim și zăboviți acolo până vin Eu.”
Mesajul lui Hristos pentru urmașii lui era, în esență, acesta: „Când sunteți împreună, focul va cădea peste toată adunarea și inimile voastre se vor topi. Focul Meu supranatural va îndepărta toți munții — din vecinii voștri, din conaționalii voștri evrei și din toate națiunile. Împietrirea și necredința se va dizolva, și mii de oameni vor fi mântuiți într-o oră. Simpla menționare a numelui Meu va aduce cercetare și va convinge mulțimi.”