PE CALEA SPRE SFINȚENIE

Pavel ne confirmă neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu prin Hristos: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.” (Romani 5:10-11).
Cu toate că inima noastră ne condamnă, Ioan ne spune: „dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit”(1Ioan 2:1). Să vă dau un exemplu în acest sens din viața lui Isus.
În ziua dinaintea crucificării lui, Hristos a spălat picioarele ucenicilor Lui. El le-a spus acestor oameni foarte imperfecți: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi” (Ioan 13:10). Este posibil să te întrebi: „Cum putea Isus să spună că ucenicii erau curați? Oricine ar fi privit întâmplător această scenă ar fi fost uimit de spusele lui Isus. Cei unsprezece oameni cărora s-a adresat deja au dat dovadă de mândrie, necredință, egoism, ambiție, lăcomie, nestatornicie, dorința de răzbunare. Adevărul este că Hristos a făcut această declarație despre ei pentru că El îi alesese. El i-a pus pe calea sfințeniei. Era totul prin har!
Isus știa și ce este în inimile ucenicilor în ciuda imperfecțiunii lor absolute. Mai mult, El a văzut dinainte vremea frângerii și pocăinței lor în care ei urmau să intre.
Să zicem că ți-aș cere să scrii pe o listă toate păcatele pe care acești ucenici le-au comis. Eu cred că, aș putea spune cu certitudine că tu și cu mine am fost vinovați de toate aceste păcate din timpul anumitor perioade din viața noastră. Cu toate acestea, Isus are răspunsul pentru noi toți: „ fiindcă suntem socotiţi neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1).