OFERTA MĂREAȚĂ DE ÎNDURARE A LUI DUMNEZEU

Se vorbește mult zilele acestea despre situația înfricoșătoare a lumii noastre. Popor după popor este frământat de necazuri, la un pas de colaps economic. Totuși în mijlocul fricii și al necazului, Dumnezeu încă mai iubește și salvează suflete pierdute.
Lucrarea Sa minunată de mântuire nu se schimbă niciodată — nu este afectată de economie. Duhul Său care ne roagă fierbinte și ne convinge, nu este zădărnicit de condițiile de pe Wall Street sau de starea financiară globală atât de fluctuantă. Puterea de mântuire a lui Dumnezeu nu a fost niciodată limitată de conturile bancare ce se micșorează.  
Adevărul este că Domnul nostru niciodată nu Își modifică promisiunile. Totdeauna promisiunile Lui sunt „Da și Amin”, oricând și în fiecare circumstanță (vezi 2 Corinteni 1:20). Dumnezeu nu a promis să aibă grijă de toate nevoile noastre mai puțin atunci când suntem fără un loc de muncă. Și El nu a promis să fie Yehovah Yireh, Domnul care va purta de grijă, mai puțin atunci când vremurile financiare devin înfricoșătoare.
Promisiunile Domnului nostru nu se schimbă niciodată! Și aceasta include promisiunea Lui cu privire la salvarea celor pierduți. Când Dumnezeu ne-a poruncit să mergem în toată lumea să câștigăm pe cei pierduți, El nu a inclus o clauză de scutire. El nu a spus: „Predicați evanghelia Fiului Meu Isus Hristos tuturor neamurilor — mai puțin în vremuri grele.” Și El niciodată nu a spus: „Credeți pentru mântuirea multor oameni — mai puțin atunci când vremurile se zdruncină în întreaga lume.”
Mulțumesc lui Dumnezeu, El nu a spus niciodată că lumea este prea ticăloasă, prea împietrită, prea dedată la pofte pentru a fi atinsă de Vestea Lui Bună. Nu a fost niciodată în istorie un timp când Domnul să Își fi limitat îndurarea lui plină de duioșie— și nu o va face vreodată. Chiar în aceste momente, America și întreaga lume încă ar putea fi cruțate de judecată — dacă ar fi pocăință adevărată. Bineînțeles, o asemenea pocăință ar cere o mare smerire înaintea Domnului și o întoarcere în masă la Domnul. Dar Dumnezeul nostru nu Și-a tras înapoi măreața ofertă de îndurarea.