CÂȘTIGÂND PUTERE

Într-o vreme când mari judecăți cădeau asupra poporului peste tot în jurul lui, Isaia a mărturisit că el avea o porție dublă de pace.
Aceeași perspectivă minunată pe care Isaia a avut-o în zilele tulburi din vremea lui, este disponibilă și pentru noi astăzi. Această promisiune de odihnă este pentru cei „a căror minte este statornică în Tine –[KJV]” (vezi Isaia 26:30).
Chiar dacă Isaia era copleșit de ceea ce vedea că se întâmplă în lumea lui, Scriptura ne descoperă că Isaia era în comuniune constantă cu Dumnezeu în rugăciune. „ De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta”(Isaia 26:8). Isaia era pregătit pentru orice deoarece el se „ruga neîncetat”.
Trebuie să întreb, pe măsură ce furtuna se dezlănțuie, te duci tu la Domnul în rugăciune, așa cum Isaia a făcut? Dacă da, atunci tu câștigi putere, deoarece mintea devine fixată pe dragostea Tatălui tău ceresc suveran, și El își descoperă puterea neîncetat față de tine și te încurajează ca tu să reziști până la final.
Apostolul Pavel ne asigură cu aceste instrucțiuni: „În cele din urmă, fraţilor, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreaţă, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiţi! (Filipeni 4:8, italicele adăugate).
Cu alte cuvinte: „Ați auzit toate avertizările. Acum fiți atenți la ce descoperă Cuvântul lui Dumnezeu și la ce ne spun străjerii Lui. Și, în cele din urmă, fixați-vă gândurile la Isus și bunătatea Lui.”