UN “ISUS” DIFERIT

Scriptura vorbește în repetate rânduri despre frica de Dumnezeu: “Teme-te de Domnul și abate-te de la rău”(Proverbe 3:7). “Frica de Domnul este urârea răului” (Proverbe 8:13). Prin bunătate și credincioșie este ispășit păcatul și prin frica de Domnul se îndepărtează omul de la rău.” (Proverbe 16:6).
Când nu există frica de Domnul, oamenii trebuie să inventeze o evanghelie de conveniență.
Lumea a născocit o evanghelie în care nu există Dumnezeu și în consecință nici rai sau iad. Nu există viață după moarte, cu nimic și nimeni în fața căruia să fim răspunzători.
Unde se situează Isus în această evanghelie de convenienț? El este o foarte mare parte din aceasta — dar este un cu totul alt Isus. Acest “Isus diferit” este prezentat ca fiind esența dragostei umane, o persoană foarte tolerantă. El îmbrățișează toate religiile, îngăduie căsătoria persoanelor de același sex, și declară că nu este nici rău nici bine. Nu sunt păcătoși pentru acest Isus — așadar nu există nici o menționare a păcatului, nici a comportamentului deviant. Mesajul lui este că tu nu trebuie să te schimbi pentru că nu e nimic rău cu tine. Pur și simplu nu este judecată sau mânie în el.
Pavel numește aceasta “o altă evanghelie” (Galateni 1:6). Iar el a avertizat că acei care vor predica această evanghelie vor “să răstoarne evanghelia lui Hristos” (Galateni 1:7). Așa cum ai putea să îți închipui, este o evanghelie seducătoarea, atrăgătoare pentru mulți. Și mulțimi, mai ales tineri, sunt absorbiți în ea. Astfel se explică de ce un număr crescând de tineri creștini acceptă comportamente imorale și căsătoria de același sex. Chiar și multe biserici evanghelice adoptă această evanghelie ademenitoare. Totul se întâmplă exact cum a avertizat Pavel: “Din această pricină, Dumnezeu le trimită o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” ( 2 Tesaloniceni 2:11).