„STÂRNEȘTE-NE, DOAMNE” - Jim Cymbala

Pavel scria credincioșilor din Tesalonic: „Nu stingeți Duhul” (1 Tesaloniceni 5:19). Uimitor, deși Duhul Sfânt este în totalitate Dumnezeu, este total posibil ca tu și cu mine, în calitate de credincioși să zădărnicim lucrarea Lui și să stingem focul Său sfânt.
Unii cred, în mod eronat, că orice Dumnezeu vrea să facă, El va face. Să ne gândim la invitația lui Isus pe care a adresat-o bisericii din Laodicea: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Dacă El este Hristos, și vrea să fie înăuntru, de ce nu intră pur și simplu? De ce se deranjează să bată la ușă și să întrebe? Aceasta este taina suveranității lui Dumnezeu și a voinței noastre libere. Noi trebuie să Îi răspundem, altminteri vom pierde oportunitatea de a avea parte de binecuvântarea Lui planificată. 
La un moment dat Pavel i-a spus lui Timotei să ațâțe jarul, să țină focul arzând (vezi 2 Timotei 1:6). Avem nevoie să facem la fel. Pentru unii dintre noi, jăratecul abia mai licăre, și trebuie să să avem grijă de el, să îl răscolim, să suflăm asupra lui ca să izbucnească într-o flacără deschisă.
Avem nevoie de focul Duhului Sfânt ca să ne schimbe viețile și comunitățile locale. Avem nevoie ca acest foc să se împrăștie în orașele și satele noastre, să se răspândească în așa fel încât Hristos să poată fi glorificat. Fie ca aceasta să fie rugăciunea noastră astăzi: „Trimite focul, Doamne. Arzi, pătrunde, schimbă, înnoiește, dă lumină. Fă așa cum ai promis, întrucât așteptăm în numele lui Hristos.
Jim Cymbala a fondat Biserica Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci  de membri într-o clădire mică aflată în ruine dintr-o zonă dificilă a orașului. Născut în Brooklyn, el este prieten de multă vreme atât al lui David cât și al lui Gary Wilkeson.