CE ESTE ADEVĂRATA TREZIRE?

Nu contează ce fel de manifestări vezi în așa-zisele treziri. Nu este o adevărată mișcare a lui Dumnezeu decât dacă este concentrată pe recoltă! Ploile Duhului Sfânt cad mereu pentru a produce un seceriș de suflete.
Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt la Cincizecime pentru a înmuia și a pregăti pământul pentru ca sămânța evangheliei să fie semănată. Credincioșii umpluți de Duhul au fost trimiși din camera de sus în întreaga lume pentru a face ucenici ai lui Isus Hristos.
După aproape două mii de ani de semănat și crescut, este acum timpul de recoltare! Toți cei care au murit în Hristos până acum reprezintă cele dintâi roade sau recolta timpurie. Domnul a așteptat plin de răbdare pentru secerișul Său măreț de pe urmă.
„Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie timpurie şi târzie”        (Iacov 5:7).
„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune [duh de har și cerere – KJV- n.tr] şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns” (Zaharia 12:10). Acest pasaj vorbește despre făgăduita ploaie care trebuie să preceadă recolta finală.
Multe așa-numite mișcări ale Duhului Sfânt au dispărut repede pentru că erau concentrate în jurul omului — fixate pe daruri, autoperfecționare, fericire. Dar dacă o mișcare este într-adevăr de la Duhul, aceasta va rezulta într-o foame pentru a atinge o lume pierdută care moare. De fapt, Isus a legat această recoltă de sufletele pierdute când a spus: „ Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Matei 9:38).
Orice revărsare autentică a Duhului Sfânt se va concentra pe această rugăciune a lui Isus. Puținele treziri documentate ca fiind veritabile, toate au fost binecuvântate cu mari recolte de suflete. Nu există trezire adevărată fără a mare adunare de suflete pierdute!