DUHUL DE CERERE

„Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău .... Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile .... Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.” (Daniel 9: 17-18).
Cuvântul „cerere” nu este folosit în Biblie niciodată decât pentru a arăta un strigăt sau o rugăciune care este vocalizată; cu alte cuvinte, aceasta nu este privată sau o meditație în gând. Cererea în mod definitiv are legătură cu vocea!
Cuvântul ebraic pentru „cerere” semnifică „o ramură de măslin învelită cu lână, sau vreun fel de cârpă, fluturată în vânt de către o persoană care solicită, cerând pace sau capitulare necondiționată.”
Imaginează-ți un ostaș epuizat de bătălie, zdrențăros, ponosit, obosit și copleșit,  îngrămădit într-un bârlog de încăpățânare. E singur și ajuns la capătul puterilor, așa că rupe o ramură    dintr-un copac și leagă o haină albă de ea. El ridică în aer acea creangă și se târăște afară din groapă, strigând, „Capitulez! Renunț!”
Aceasta este implorarea! Ea spune: „Nu mai pot lupta bătălia asta. Sunt pierdut și disperat.”
Implorarea nu înseamnă doar a chema pe Dumnezeu să facă ceea ce vrei tu să facă, nu înseamnă a-I cere să te asiste în planurile tale. Din contră, înseamnă o totală renunțare la voința ta și la calea ta.
Timp de secole creștinii au chemat pe Dumnezeu în timp ce erau plini de încăpățânare, strigând: „Doamne, trimite-mă aici, trimite-mă acolo, dă-mi asta, dă-mi aia.” Dar în zilele din urmă Duhul Sfânt se va pogorî cu o putere măreață și va produce un simțământ de falimentare. Ne vom trezi la realitatea faptului că chiar și cu toți banii noștri, cu ingeniozitatea noastră, programele noastre, misiunile noastre, planurile noastre nici măcar nu am atins această lume. Adevărul este că biserica a pierdut teren și a devenit slăbită și demnă de milă.
Trebuie să fie o capitulare! Strigătele noastre trebuie însoțite de o voință de a renunța la tot din viața noastră care nu este ca Isus Hristos.