PLĂCUT DOMNULUI

Probabil tu zici: „Cred că sunt bine pregătit pentru orice furtună. La urma urmei, sunt un martor credincios al Domnului. Nu mi-e rușine de evanghelie și trăiesc o viață morală și curată. Dau zeciuiala, citesc Biblia și merg regulat la biserică.”
Este posibil să fii credincios și totuși să rămâi la distanță de Domnul. Adevărul este, dacă nu petreci timp cu El — dacă nu îți extragi din puterea Lui — inima ta va cădea de oboseală. Cuvintele tale vor avea foarte puțină putere și rezultate sau chiar deloc, și mărturia ta va fi fără viață. De ce? Deoarece tu te vei fi îndepărtat de sursa puterii tale.
Nu fă greșeala de a măsura umblarea ta cu Hristos după faptele tale bune sau slujirea ta, ci mai degrabă după prezența Lui în viața ta.
Pur și simplu nu poți fi mai plăcut Domnului — mai împlinit sau în centrul voii Sale — decât ești prin simplul fapt că te apropii de El în rugăciune.
Știm asta din viața apostolului Pavel. Pavel s-a confruntat cu perioade dificile și primejdioase. Acest om evlavios știa ce înseamnă să pierzi totul, să îți fie foame și sete, să duci lipsă, să fii în sărăcie, să fii abandonat, să fii înlănțuit în celule umede și întunecoase, singur și părăsit chiar și de cei mai apropiați prieteni.
Dar Pavel nu a căzut de oboseală. De fapt, apostolul avea din ce în ce mai multă putere cu fiecare încercare ce trecea. Cum poate fi aceasta posibil? A fost posibil pentru că el cunoștea secretul de a primi și de a menține adevărata putere.
Pavel a depus mărturie: „La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit......Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor!” (2 Timotei 4:16-18, italicele mele).