NU RENUNȚA NICIODATĂ!

În Apocalipsa, Hristos face referire la Sine Însuși ca „CEL CE DESCHIDE ȘI ÎNCHIDE UȘILE” (vezi Apocalipsa 3:7). Acest lucru este scris într-o scrisoare trimisă credincioșilor din vechea cetate Filadelfia, o biserică pe care Domnul a lăudat-o pentru că a păzit cuvântul răbdării Sale și pentru că nu a tăgăduit numele Lui. Cu alte cuvinte, în cele mai grele încercări, acești oameni s-au bazat plini de credincioșie pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-au acuzat pe Domnul că îi neglijează sau că nu își apleacă urechea la strigătele lor. 
În mod evident, Satan venise împotriva lor cu minciuni. Căpeteniile lui și stăpânitorii întunericului, duhurile mincinoase ce se varsă din inima iadului ne zic că Dumnezeu a închis fiecare ușă, că El nu este vrednic de închinare și încredere. Dar acești credincioși, despre care Isus spunea că aveau puțină putere, au continuat să se încreadă, așteptând cu răbdare ca Dumnezeu să bage cheia în ușă și să o deschidă. El deține cheia pentru fiecare ușă încuiată — și El singur pune înaintea noastră uși deschise.
Iată ce le-a promis Domnul, și această promisiune este și pentru noi:
„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste întreaga lume, ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apocalipsa 3:10).
Dar tu — pentru că tu încă te mai încrezi în promisiunile Lui, și pentru că ești bucuros să mori în credință chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite — tu vei fi păzit de ispita globală de a cădea în necredință. Dumnezeu ți-a auzit strigătul și El cunoaște timpul perfect, ora exactă, pentru a deschide toate ușile. Deci, nu renunța niciodată! Nu te îndoi niciodată. Bizuie-te pe promisiunile Sale. El nu te va dezamăgi!