UMBLAREA ÎN ÎNVĂȚĂTURA SĂNĂTOASĂ - Gary Wilkerson

Pavel zice că avem trei lucruri de făcut în timp ce rămânem aici pe pământ înainte de revenirea lui Hristos.
Primul dintre acestea este: „să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici”(Tit 1:9). Cuvântul „sănătos” aici semnifică ceva de nemișcat, de necontrazis, tare ca o stâncă. Dumnezeu a elaborat învățătura în așa fel încât noi să avem ceva de încredere, pe care să ne bazăm viețile. Dar aceasta nu poate fi frivolă, ușuratică, sau pur și simplu să fie exaltantă și emoțională urechilor noastre. Acel fel de doctrină este în prim plan azi și suflată de vânturile toanelor carnale în ziua următoare. Pentru unii din biserică, a dobândi învățătura sănătoasă înseamnă să lase din mâini ultima carte creștină best-seller și să ia Cuvântul lui Dumnezeu, pe care El ni la oferit pentru beneficiul nostru etern.
Al doilea lucru: noi trebuie să trăim o viață care să fie o mărturie sfântă. „ Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!” (Tit 3:8)
Și al treilea: noi trebuie să împărtășim evanghelia prin cuvânt și faptă: „ Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” (Tit 2:11).
Te întreb: în calitate de lumini vii ale lui Dumnezeu într-o cultură întunecată — drept sare a Lui menită să mențină viața — practicăm noi aceste lucruri? Sau ne-am pierdut aroma noastră sfântă? Am redus Cuvântul Lui la simple sfaturi pentru a trăi mai bine, sau încă mai credem că are puterea vieții de înviere?
Dacă noi cu adevărat credem că evanghelia lui Hristos este Veste Bună — că El a murit pentru păcătoși — atunci am spune și altora despre aceasta fără a ne cere scuze. Și ei vor cunoaște puterea ei prin mărturia pe care o trăim.