SĂGEȚILE ARZĂTOARE DIN IAD

Pavel ne dă un sfat: „Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16). Pavel detaliază cum trebuie să ducem lupta cu dușmanul, care trimite gânduri chinuitoare de frică.
„ Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:11-12).
Preaiubiților, conflictul în care ne aflăm, nu este o bătălie omenească ce poate fi dată pe plan pământesc. Această bătălie are loc într-un domeniul supranatural. Adevărul este că, dacă tu ești în Hristos, atunci tu vei avea de înfruntat mânia lui Satan. Nu confunda mânia diavolului cu judecata lui Dumnezeu. Mânia la care te împotrivești este cea a unui diavol înfuriat deoarece știe că timpul lui de a se lupta împotriva poporului lui Dumnezeu este scurt.
Atacurile lui Satan sunt țintite mai ales asupra celor care s-au consacrat să umble în credincioșie cu Domnul. Fără încetare, psalmistul se laudă: „ Eu am găsit adăpostul meu în Domnul.” Iată o imagine a unui sfânt neprihănit care se încrede pe deplin în Dumnezeu. Totuși, tocmai din cauza acestei mărturii de încredere, el este luat în vizor de Satan. Credința lui de neclintit este motivul pentru care sunt trimise către el săgeți arzătoare din iad. Cei răi [Satan și subalternii lui] încordează arcul...ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată” (Psalmul 11:2).
Așadar, ce sunt săgețile arzătoare din iad care sunt trase asupra ta și a mea? Ele sunt gândurile răscolitoare de frică cu privire la viitorul nostru și grija lui Dumnezeu față de noi. Diavolul este un mincinos și un acuzator și fiecare atac al lui este țintit direct la credința noastră.