MAREA NOASTRĂ PROTECȚIE

Când ești în toiul luptei, Satan va trimite acuzații spre tine. El îți va aduce aminte de fiecare păcat din trecut, fiecare moment întunecat, fiecare lucru nesăbuit pe care l-ai făcut vreodată. Nu e de mirare că Pavel a numit aceste acuzații săgeți înflăcărate sau „săgeți arzătoare”(vezi Efeseni 6:16). Traducerea este din original este „furia inflamată”. Mulți sfinți cunosc durerea cuvintelor răutăcioase care rănesc ce țintesc spre tine de la cei din jurul tău. Astfel de acuzații nechibzuite sunt cu adevărat săgeți arzătoare de furie incandescentă.
Uneori poate crezi că ești singurul care te afli sub un așa atac cumplit. În asemenea situații te simți singur, izolat în suferința ta. Chiar și cei cărora le pasă de tine în cel mai profund mod par că nu pot înțelege în întregime prin ce treci tu.
Apostolul Petru ne reamintește: „ Preaiubiților, un vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui” (1 Petru 4:12-13).
În cele din urmă, Pavel ne învață: „Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16).
Ce anume este scutul credinței? Este o armură impenetrabilă făurită din promisiunile lui Dumnezeu și lustruită cu credința noastră. Acest scut este marea noastră protecție împotriva fiecărui cuvânt diavolesc și dureros vorbit împotriva noastră. A-l ține sus împotriva măcelului dușmanului înseamnă să stingi fiecare voce de frică și necredință. Este apărarea care spune cu încredere: „Satan, nu sunt în necunoștință de planurile tale. Nimic — nici durerea orbitoare, nici situație financiară șubredă, nici haos mondial — nu mă pot despărți de dragostea lui Dumnezeu.”