EL ERA PUTERNIC ÎN CREDINȚĂ

„[Avraam] nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească” (Romani 4:20-21, sublinierea mea). Prin credință, Avraam „ a dat slavă lui Dumnezeu”. Și la fel ca Avraam, noi dăm glorie lui Dumnezeu când îmbrățișăm cu totul fiecare din promisiunile Lui.
Când ne merge bine pe toate planurile, este ușor să mărturisim „Dumnezeu poate face orice!” Putem să asigurăm pe alții fără nici un efort că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor lor și vom declara cu îndrăzneală că Domnul totdeauna Își ține Cuvântul. Dar când tot din jurul nostru pare să conspire împotriva împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu — când toate dovezile fizice par mai mult a fi mânia lui Dumnezeu decât recompensa Lui — Duhul Sfânt se înalță înlăuntrul nostru cu adevărate cuvinte de mângâiere: „Ține-te tare! Încrede-te în El! Nu ești despărțit de dragostea lui Dumnezeu. El este la lucru în situația ta, așa că nu șovăi. În schimb, înalță-te și luptă lupta cea bună a credinței.”
Te las cu acest pasaj puternic de la apostolul Pavel. El ne aduce aminte de nesfârșita credincioșie a lui Dumnezeu în fiecare situație, în fiecare moment al încercării noastre:
„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat”. Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35-39).