EL ESTE CEL CE RĂSPLĂTEȘTE

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6).
Cu toții dorim să revendicăm pentru noi înșine promisiunile lui Dumnezeu, nu doar pentru mângâierea și binecuvântarea noastră ci și pentru a-I face Lui pe plac. Dorim o credință care aduce glorie Lui, cu toate acestea sunt momente când mulți dintre noi ne chinuim din greu să prindem o așa credință.
De multe ori ne tulburăm când rugăciunile noastre nu primesc răspuns și începem să punem la îndoială credința noastră, întrebându-ne: „Oare este încrederea mea în Domnul prea slabă? Sunt eu încet la a mă încrede? Este vreo rădăcină rea de necredință înfiptă în vreun loc din inima mea?”
Noi încercăm așa din răsputeri să credem, chinuindu-ne atât de tare să îi plăcem Domnului cu o credință autentică, încât ne zădărnicim propria credință prin judecată. Acum, după mulți ani în slujba lui Dumnezeu vreau să vă spun ce a devenit pentru mine credința adevărată:
  • Înseamnă a mă ține strâns de promisiunile lui Dumnezeu când nu există nici o dovadă vizibilă că promisiunile Lui se împlinesc.
  • Înseamnă a mă încrede în Duhul Sfânt că îmi va ține sufletul în pace, fiind convins că Dumnezeu lucrează toate lucrurile pentru binele meu.
  • Înseamnă a mă odihni în această declarație a lui Pavel: „ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)