PE DEPLIN CONVINS DE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

„Stiu în Cine am crezut şi sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce I-am încredinţat” (2 Timotei 1:12, sublinierea mea). Acestea sunt cuvintele unui om aproape de moarte. Apostolul Pavel se adresa ucenicului său, tânărul slujitor-în-pregătire, Timotei. Ulterior în aceeași scrisoare, Pavel se destăinuie lui Timotei cu aceste cuvinte: „Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința” (2 Timotei 4:6-7).
Deși Pavel adresa aceste cuvinte lui Timotei, mesajul lui vorbește fiecărui slujitor al lui Hristos care se confruntă cu mari suferințe. Să luăm în considerare contextul: In toiul propriilor încercări crunte — tocmai la vremea morții lui — Pavel era pe deplin convins de dragostea lui Dumnezeu pentru el. Mai mult, el era convins de capacitatea Domnului „să păzească....ce I-am încredințat” în ciuda tuturor dovezilor care arătau contrariul.
Preaiubiților, sfatul lui Pavel este pentru toți cei care sunt asaltați zilnic de forțe satanice, sunt implicați într-un cumplit război spiritual, care suferă greutăți ca buni soldați. Cum putea Pavel să vorbească cu așa certitudine de credincioșia lui Dumnezeu în mijlocul fiecărei încercări? De ce anume era convins Pavel cu privire la Domnul care a dat naștere la o așa credință?
Pavel niciodată nu a numit lucrurile pe care el le-a „încredințat” lui Dumnezeu până în ziua aceea. Putem doar specula în ceea ce privește identitatea acelor lucruri. Totuși, la fel ca Pavel, și noi trebuie să fim pe deplin convinși de credincioșia lui Dumnezeu de a păzi acele lucruri pe care le-am încredințat Lui. Într-adevăr, pentru a face față încercărilor în aceste zile istovitoare, noi trebuie să fim total convinși că Isus este Domnul nostru și Salvatorul nostru.