ÎNDURARE, PACE ȘI BUCURIE

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27).
La cruce, îndurarea și pacea a luat chipul lui Isus Hristos. De-a lungul istoriei, pacea a fost promisă ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu s-a încrezut pe deplin în puterea purificatoare și vindecătoare a sângelui lui Hristos. Este pacea lui Hristos Însuși, acea pace care guvernează paradisul.
Cuvintele apostolului Pavel pe această temă au menirea să ajute pe fiecare credincios să aplice acest adevăr în umblarea personală.
Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători” (Coloseni 5:15, sublinierea mea).
Dragi sfinți, aceasta este speranța noastră în toate bătăliile noastre: Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre prin odihna în promisiunile lui Dumnezeu. „Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!” (2 Tesaloniceni 3:16).
Fie ca rugăciunea lui Pavel să devină și a noastră, în aceste zile de incertitudine:
„ Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13).
Mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria și pacea Lui!