APROPIE-TE DE EL CU ÎNCREDERE - Nicky Cruz

Pentru a fi în stare să urmăm pe Duhul Sfânt și să fim sensibili la toate ocolișurile Lui, noi trebuie să avem întâi de toate o inimă deschisă, înclinată spre rugăciune care stă legată de Dumnezeu. Isus este cel mai mare exemplu al nostru în acest aspect.
Nici o altă latură a vieții lui Isus nu strălucește mai mult decât dependența Sa de rugăciune și comuniune cu Tatăl Său ceresc. Este caracteristica ce a definit slujirea Lui și puterea din spatele a tot ceea ce a spus și a făcut El. Isus s-a rugat în mod constant, la orice ocazie. El s-a rugat pentru păcătoși, pentru ucenicii Lui, pentru înțelepciune și călăuzire, pentru mâncarea și apa Lui — pentru totul. Și de multe ori s-a retras singur la o parte pentru a auzi vocea Duhului fără distrageri.
Rugăciunea este poarta prin care Duhului îi permis accesul în inimile și mințile noastre, și orice fel de cerere pentru călăuzire și direcție din partea lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu acest simplu act de comunicare.
Când ne rugăm, putem fi complet cinstiți. Isus ne cunoaște inimile, motivele noastre, gândurile noastre, păcatele noastre și luptele noastre. El înțelege pe deplin durerea și ispitele noastre: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:15-16).
Isus ne înțelege mai bine decât ne înțelegem pe noi înșine. El ne-a creat și a locuit printre noi. El știe prin ce trecem. Și o parte din eficiența noastră pentru Hristos este dată de dorința noastră de a ne deschide inimile și sufletele față de El — să îi permitem Lui să ia parte la eșecurile și reușitele noastre.
Nicky Cruz, un evanghelist și autor prolific cunoscut la nivel internațional, s-a întors la Hristos Isus de la o viață de violență și crimă după ce s-a întâlnit cu David Wilkerson în orașul New York în anul 1958. Istoria convertirii lui dramatice a fost povestită pentru prima dată în cartea Crucea și Pumnalul de David Wilkerson și mai apoi în propria lui carte bestseller Fugi, băiete, fugi.