SCRISĂ DE DUHUL SFÂNT - Claude Houde

În Noul Testament, Hristos este Mielul fără pată al lui Dumnezeu care este dăruit pentru păcatele lumii. Sângele Lui este vărsat pe cruce și în mod supranatural devine Paștele pentru fiecare dintre noi. Noi suntem salvați de la moarte și găsim protecție și pace eternă în El. Oricine se pune, prin credință, sub sângele lui Hristos este cruțat de moarte veșnică și găsește salvare
Cincizeci de zile mai târziu, este sărbătoarea Cincizecimii, începutul Bisericii unde promisiunea marii revărsări a Duhului Sfânt devine personală și plină de putere. Legile, dorințele, scopurile, planurile și promisiunile lui Dumnezeu nu mai sunt scrise pe table de piatră, ci pot fi scrise de către Duhul Sfânt în fiecare zi pe tablele inimilor noastre. Aceasta este una din veritabilele și extraordinarele manifestări ale Duhului Sfânt aflate la dispoziția oamenilor.
Ezechiel, omul lui Dumnezeu și autor biblic, a primit o descriere profetică. Este o promisiune pentru fiecare credincios care se roagă: „Doamne, crește-ne credința.” Ezechiel a arătat în mod profetic ce va avea loc când cineva cere din toată inima lui Dumnezeu să fie împuternicit să primească hotărârile Lui prin El și pentru El.
„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră (impenetrabilă) şi vă voi da o inimă de carne (asupra căreia Dumnezeu își poate lăsa marca — o asemănare modernă ar fi precum cimentul umed).  Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmați poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Voi scrie legile Mele în inimile voastre și veți umbla în poruncile Mele”(vezi Ezechiel 36: 26-27)
Ce asigurare, ce încredere! Dumnezeu promite că prin Duhul Său vor fi posibile noi valori, o nouă pasiune, schimbări, convingeri și angajamente.

Claude Houde este pastorul bisericii Viața Nouă din Montreal, Canada. Sub conducerea lui biserica Viața Nouă a crescut de la o mână de oameni la mai mult de 3500 de membrii într-o zonă a Canadei cu puține biserici protestante de succes.