GLORIA LUI HRISTOS

În săptămânile trecute am căutat pe Domnul pentru un cuvânt care să îmi aducă pace în mijlocul tuturor veștilor tulburătoare.
Am auzit șoapta Duhului Sfânt: „David, privește gloria lui Hristos. Aceasta te va ține ancorat în pace.”
„Mulțumesc, Doamne,” m-am rugat. „Dar ce este cu adevărat gloria lui Hristos?”
Pentru mine, gloria Lui se reduce la ceva ce eu înțeleg și am nevoie: dragoste plină de bunătate. Aceasta este mai mult decât numai bunătatea lui Hristos. Este dragostea Lui plină de bunătate — apoi este dragostea lui curtenitoare plină de bunătate.
 Aceasta se poate să fie doar una din fațetele gloriei Sale. Dar în felul acesta avem nevoie să îl vedem pe Hristos — asemănarea perfectă a Tatălui ceresc, care este grijuliu, curtenitor, iubitor și amabil față de copiii Săi.
Pavel privea gloria lui Hristos în fiecare dimineață. Acest greu încercat slujitor al lui Dumnezeu multe dimineți se trezea foarte tulburat. Erau nenumărate zile când el era trântit jos și la grea cumpănă. Dar Pavel îți stârnea sufletul să privească în sus pentru a vedea gloria lui Hristos — adică mila și dragostea plină de bunătate a persoanei lui Hristos. Pe măsură ce Pavel făcea acest lucru, Duhul Sfânt îl reînnoia cu putere pentru a face față fiecărei zile.
Ieremia a scris această profeție: „Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”(Ieremia 9:24)
Observați care este primul lucru în care Dumnezeu își găsește plăcere: mila. Mesajul Lui pentru noi este clar: Noi suntem chemați să ne lăudăm cu dragostea lui plină de bunătate.
David a mărturisit în Psalmi: „Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale; toate talazurile și valurile Tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele”(Psalmul 42: 7-8 italicele mele).