CE NE ARATĂ LEGEA - Gary Wilkerson

Pavel l-a îndemnat pe Timotei să stea în Efes deși părea că Timotei nu voia să rămână            (vezi 1 Timotei 1:3-4). Credem că motivul ar fi putut fi din cauza problemelor pe care biserica din Efes le avea de înfruntat. Când te auto-îndreptățești, te înșeli singur și devii lacom și plin de ambiții; ajungi chiar să aduni multe lucruri.
În aceeași vreme era foamete în Macedonia și în Ierusalim, astfel rezultând într-o sărăcie extremă. În timp ce Macedonia și Ierusalimul se chinuiau, economia din Efes era foarte bună, aveau multe resurse dar ei le țineau strâns pentru ei înșiși.
 Pavel îi spune în 1 Timotei 6: 17-18: „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii”.
Primul cuvânt al lui Pavel era „îndeamnă” mai înseamnă „a da o comandă sau ordine stricte”. Într-unele traduceri citim: „ Poruncește celor ce sunt bogați ai veacului acestuia să fie generoși”.
De ce le-ar da Pavel o poruncă să fie generoși și să nu adune lucruri pentru ei înșiși? Sună atât de legalist, și este — este Legea. Legea ne arată unde ne aflăm în afara harului, unde greșim. Porunca pe care Pavel i-a zis lui Timotei să o dea celor din Efes era nu doar să îi determine să dea un dar de bunăvoie, ci să îi facă să vadă că un anume aspect al harului lipsea din viețile lor.