DUMNEZEU VREA SĂ NE DESCHIDĂ OCHII

Unii ar putea întreba „ ce spui despre incredibila experiență a ucenicilor de pe Muntele Transfigurării? Nu a fost aceea o manifestare a gloriei lui Dumnezeu? A fost o strălucire copleșitoare și apariția miraculoasă a lui Moise si Ilie”.
În acel moment incredibil, gloria lui Dumnezeu nu a fost în Moise sau Ilie, nici chiar în lumina spectaculoasă. Mai degrabă, gloria Sa radiantă a fost în Isus:
„fața Lui a strălucit ca soarele, și hainele I s-au făcut albe ca lumina.....Iată că din nor s-a auzit un glas care zicea: „ Acesta este Fiul meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea mea: de El să ascultați” (Matei 17:2,5 italicele mele).
Iată gloria lui Dumnezeu personificată în Isus. Isus este descoperirea a tot ceea ce Dumnezeu a spus lui Moise că este El: plin de har, milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate și adevăr, care își ține dragostea față de mii, iartă fărădelegea. Pe muntele Transfigurării Dumnezeu a arătat o imagine vie a gloriei Lui. „ Acum este toată întrupată în Fiul Meu”.
Preaiubiților, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii față de „bogățiile slavei moștenirii Lui în sfinți”(Efeseni1:18). Aceasta înseamnă, pur și simplu, că toată slava descoperită lui Moise este întrupată în Fiul lui Dumnezeu. Iar acum Hristos ne-a fost dăruit nouă ca moștenire.
„În [Hristos Isus, Domnul nostru] locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9, parafrazarea mea)