GLORIA LUI HRISTOS

„Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.”(2 Corinteni 4: 17-18)
Pavel ne spune de fapt: „Luați-vă ochii de la necazurile voastre. Nu vă concentrați pe lucrurile care vin pe pământ deoarece ele vor trece. Problemele tale nu au nici o însemnătate în lumina gloriei veșnice care așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. După un moment petrecut în paradis cu El nu îți vei aminti nimic din acestea.
 Este scris despre Hristos: „pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea” (Evrei 12:2). Isus Hristos a spus: Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (vezi Luca 21:28).
După cum spune Pavel, când întunericul și nesiguranța se apropie tot mai mult, Dumnezeu poruncește ca să strălucească o lumina minunată în inimile noastre.
Pavel vorbește aici despre o manifestare glorioasă a cunoștinței slavei lui Hristos care ne este dată în încercările noastre:
Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”(2 Corinteni 4:6).
Pavel descrie aici nimic mai puțin decât o descoperire proaspătă a gloriei lui Dumnezeu în persoana lui Hristos.
Când Pavel primea această revelație el era în închisoare și fără nici un ban. Deși el abia supraviețuia cu mâncarea modestă din închisoare, el era revigorat de revelația proaspătă a gloriei lui Hristos pe care o primea zilnic.