EA A ATINS POALA HAINEI SALE - Gary Wilkerson

Sunt momente în viață când situațiile arată foarte sumbru dar putem să îi spunem lui Dumnezeu: „Îmi pun toată credința în Tine, deși situația mea arată fără speranță, cu Tine nimic nu e imposibil” (vezi Luca 18:27).
În capitolul 5 din Evanghelia după Marcu citim că Isus era pe drum spre casa unui om numit Iair și o mare mulțime Îl urma.
„Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulţi doctori, cheltuise tot ce avea şi nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău.   A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime şi s-a atins de haina Lui.” (Marcu 5:25-27)
În limba engleză Versiunea Regele Iacob este scris că ea a atins poala hainei Sale. Și, deși starea ei se înrăutățea, ea s-a gândit în sinea ei: „Dacă aș putea doar să ating haina Sa, voi fi vindecată” (versetul 28).
Credința ei spunea: „Eu pot face asta” iar apoi, „Isus va face cealaltă parte.” Ea privea spre imposibil și afirma că Isus îl putea face.
Iubesc mult credința acestei femei. Nu avea nici un motiv pentru a avea credință deoarece nimic din câte a făcut nu a funcționat. Dar în cele din urmă a apucat această ultimă speranță, această ultimă dorință. Și-a zis în sinea ei: „Voi atinge doar poala hainei Sale. Mă voi apuca de Isus!”
Și-a făcut cale prin mulțime și a atins poala hainei Sale — „și îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală” (Marcu 5:29).