DE CARE PARTE EȘTI?

În zilele de azi, mulți creștini fug să se ascundă de calamitățile din ce în ce mai mari. Așa-ziși profeți strigă oamenilor să vină la adăposturile lor pline de siguranță. Creștinii evrei sunt avertizați să se întoarcă în Israel pentru a evita colapsul financiar care se anticipează în America.
Eu știu unde vreau să fiu când toate lucrurile se vor nărui. Când piața financiară se va prăbuși, vreau să mă duc înapoi pe Wall Street unde eram în timpul căderii bursei de pe data de 19 octombrie 1987. Vreau să fiu precum un Enoh modern, umblând și vorbind cu Dumnezeu, fără frică — un martor fără teamă, plin de pace care predică pe Isus unui popor al cărui univers s-a prăbușit.
Isus nu ne-a spus să ne ascundem, El ne-a spus: „ Duceți-vă!” Vreau să fiu acolo unde este Duhul Sfânt — și poți fi sigur că El va fi pe linia întâi a câmpului de bătălie, chemând la Sine pe cei temători și tulburați.
 Enoh a văzut că societatea din jurul lui era ticăloasă, și, pe când privea de-a lungul secolelor înspre zilele din urmă, tot ce putea el spune era: „ Nelegiuiți!” Enoh, al șaptelea de la Adam, de asemenea a profețit cu privire la acestea, spunând: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” (Iuda 14-15).
 Ești tu într-o umblare strânsă cu Domnul? Atunci trebuie să privești lumea așa cum Enoh o privea: păcătoasă și plină de duhul lui Anticrist. Cum poți face tu parte din ceea ce este fără Dumnezeu? Cum poți să te asociezi cu cei pe care El vine să îi judece? El vine cu zece de mii dintre sfinții Săi să judece o lume păcătoasă și pierdută. De care parte ești tu?