DESCOPERIREA SLAVEI LUI HRISTOS

Ai putea să te intrebi de ce Moise căuta cu atâta stăruință o viziune a slavei lui Dumnezeu, și cred că motivul îl aflăm în versetul următor
„Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de slava Mea” (Exod 29:43, italicele mele).
Cuvântul sfințit înseamnă „curățit”. Dumnezeu spunea „În timp ce vă închinați Mie, Mă voi întâlni cu voi și vă voi dărui prezența Mea. Și când voi sunteți în prezența Mea, Îmi voi descoperii slava Mea vouă. Aceasta vă va înălța deasupra împrejurărilor”.
Așadar, unde putem găsi această descoperire a lui Hristos? O găsim numai când ne apropiem de rugăciune încrezându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne spune că pe măsura ce permitem Scripturii să lumineze asupra noastră ca un reflector o descoperire tot mai mare a lui Isus, vom fi schimbați din slavă în slavă:
„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).
Aceasta descoperire a gloriei lui Hristos va oferi o putere ocrotitoare pentru viața noastră: „Peste toată slava va fi un adăpost” (Isaia 4:5, italicele mele). Cu alte cuvinte, gloria Lui ne va ține cu mintea ațintită spre cer în cele mai rele vremuri.
Ce ne spune Dumnezeu aici este să ne luăm timp pentru a ajunge să îl cunoaștem pe Fiul Său. Noi trebuie să căutăm Cuvântul și să ne îndreptăm zilnic spre rugăciune. Atunci, pe măsura ce zăbovim în prezența Sa, ochii noștri vor începe a se deschide spre gloria Sa. Ea este toată descoperită în Hristos. Isus este revelația desăvârșită a dragostei, harului, milei și bunătății Sale pline de compasiune.