TOT HARUL DE CARE AI NEVOIE PENTRU A BIRUI

Deseori am auzit despre har ca fiiind definit o favoare şi binecuvântare nemeritată din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, eu cred că harul este mai mult decât aceasta. După părerea mea, harul este tot ceea ce este Cristos pentru noi în vremurile noastre de suferinţă – putere, măreţie, bunătate, îndurare, dragoste – pentru a ne ajuta să trecem prin durerile noastre.

Dacă mă uit înapoi la anii care au trecut – ani de mari încercări, suferinţe, ispite şi dureri – pot mărturisi că harul lui Dumnezeu a fost îndeajuns. Ştiu ce înseamnă a-L pune pe Dumnezeu la îndoială când soţia mea a fost lovită de cancer din nou şi din nou, iar apoi ambele fiice ale noastre au fost, de asemenea, lovite. Astăzi ele sunt toate sănătoase şi viguroase şi pentru aceasta Îi mulţumesc Domnului. De asemenea, ştiu ce înseamnă să fii lovit de vreun mesager al lui satan. Am fost ispitit şi ademenit cumplit şi am avut duşmani porniţi împotriva mea din toate părţile. Am fost ponegrit de zvonuri, acuzat pe nedrept şi respins de prieteni. În acele vremuri de întuneric, am căzut pe genunchii mei şi am strigat către Dumnezeu.

Harul Său întotdeauna m-a pus pe picioare şi aceasta este îndeajuns pentru mine astăzi. Apoi, într-o bună zi în slavă, Tatăl meu îmi va descoperi minunatul plan pe care L-a avut El în tot acest timp. El îmi va arăta cum am obţinut eu răbdare prin toate încercările mele; cum am învăţat compasiunea pentru alţii; cum puterea Sa a fost făcută perfectă în slăbiciunea mea; cum am învăţat credincioşia Sa totală pentru mine; cum am tânjit să fiu tot mai mult ca Isus.

S-ar putea încă să ne mai întrebăm de ce, dar totul rămâne o taină. Sunt pregătit să accept acest lucru până când Isus nu va veni după mine. Nu văd capătul încercărilor şi durerilor mele. Am avut parte de ele mai mult de cincizeci de ani de slujire, şi încă vor mai fi.

Cu toate acestea, prin tot ce am trecut, continui să mai primesc o măsură mereu crescândă a puterii lui Cristos. De fapt, revelaţiile cele mai mari pe care le-am avut despre slava Sa au venit în vremurile mele cele mai grele. La fel şi tu, în momentele tale cel mai dificile Isus va elibera în tine măsura cea mai deplină a puterii Sale.

S-ar putea ca niciodată să nu înţelegem durerea, depresia şi disconfortul nostru. S-ar putea ca niciodată să nu ştim de ce nu am primit răspuns la rugăciunile noastre pentru vindecare. Dar nu este nevoie să ştim de ce. Dumnezeul nostru deja ne-a răspuns: „Ai harul Meu şi, iubitul Meu copil, aceasta este tot de ce ai nevoie.”