ÎMPOTRIVEŞTE-TE ŞI EL VA FUGI

Satan l-a ispitit pe Isus cu următoarea ofertă: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie” (Matei 4:9). Acest lucru sună atât de ciudat, atât de ridicol, încât cum ar putea fi vreodată considerat drept o ispită? Credeţi sau nu, aceasta a fost o ofertă puternică şi ademenitoare. Satan îl provoca pe Isus, spunând: „Îţi promit că dacă doar te vei pleca la picioarele mele, într-un singur act de închinare, eu voi renunţa la luptă. Voi renunţa la toată puterea mea asupra acestor tărâmuri. Nu voi stăpâni şi nu voi înrobi pe nimeni. Ştiu că iubeşti omenirea destul de mult ca să fii blestemat de Dumnezeu de dragul lor. Deci, de ce să mai aştepţi? Poţi chiar acum să te sacrifici şi să eliberezi lumea începând cu acest moment.”

De ce dorea diavolul să renunţe la toată puterea sa pentru acest lucru? El încerca să-şi salveze propria piele. Satan ştia că destinul său veşnic avea să fie pecetluit la calvar. Deci, dacă doar el L-ar fi împiedicat pe Isus de a merge la cruce, el avea să se salveze pe sine de la o astfel de soartă.

S-ar putea să te întrebi: „Cum ar putea acest lucru să aibă legătură cu mine?” Satan încă mai ispiteşte pe cel neprihănit cu o ofertă similară. Satan vine la noi cu ameninţări şi acuzaţii. El ne spune: „Nu trebuie să te închini mie, deoarece am deja acces la firea ta. Cunosc toate slăbiciunile tale. Deci, mergi şi mărturiseşte despre libertatea ta în Cristos. La moment tu cânţi cele mai mari laude ale tale. Voi cuceri mintea ta cu răul. Voi aduce la suprafaţă păcatul tău într-un mod atât de puternic, încât te va cuprinde disperarea când te vei gândi că vreai să fii liber. Tu eşti fără putere.”

Cum răspundem noi la acuzaţiile lui satan? „Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7). Nu contează cât de multe ispite aruncă satan asupra ta. Nu trebuie să ai frică de nici un păcat de-al tău din trecut. Dacă sângele lui Cristos l-a acoperit, atunci diavolul nu poate face nimic pentru a te separa de Tatăl.