EL DOREŞTE TOTUL

„Ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El… nu vei mai plânge! El se va îndura de tine, când vei striga… Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!” când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga… Voi însă veţi cânta ca în noaptea…cu inima veselă” (Isaia 30:18-19, 21, 29). Isaia spunea: „Numai dacă Îl vei aştepta pe Domnul – dacă vei striga din nou către El şi te vei reîntoarce la încrederea în El – El va face pentru tine tot ce am spus şi chiar mai mult.”

Dumnezeu poate spune doar un cuvânt şi duşmanul se va clătina în faţa noastră: „Asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa” (Isaia 30:31). Preaiubiţilor, nu există nici o problemă pe care Tatăl nostru să n-o poată rezolva, nici o luptă pe care El să n-o câştige pentru noi, doar cu un cuvânt de pe buzele Sale. Isaia spune că „suflarea Domnului” va mistui totul în calea noastră (Isaia 30:33).

Cu toate acestea, procesul de încredere în Dumnezeu în toate lucrurile nu este uşor. Recent, Îl căutam pe Domnul în privinţa unei situaţii referitor la clădirea bisericii noastre aici în oraşul New York. I-am spus lui Dumnezeu: „Am încredere în Tine, Tată, în privinţa aceasta. Ţi-am căutat călăuzirea referitor la acest lucru şi voi fi pe pace.” Iată cum mi-a răspuns El: „David, sunt uimit de modul în care poţi avea încredere în Mine cu starea ta reală, finanţele şi alte lucruri materiale. Totuşi, tu încă nu ai încredere în Mine cu starea ta fizică.”

Eram foarte conştient de vârsta mea şi fusesem destul de îngrijorat pentru ceea ce avea să se întâmple cu familia mea după moartea mea. Acum cuvintele de mustrare ale Domnului m-au lovit ca un trăsnet. Am pus fiecare îngrijorare pentru starea materială în mâinile Lui, dar nu şi grijile veşnice. Mi-am dat seama: „Doamne, Tu doreşti ca eu să am încredere în Tine în toate, nu-i aşa?”

Da, preaiubite sfânt, El doreşte totul – sănătatea ta, familia ta, viitorul tău. El doreşte ca tu să-I încredinţezi orice lucru. El vrea ca tu să trăieşti în linişte, încredere şi odihnă. Deci, mergi în cămăruţa ta tainică şi stai numai cu Domnul. Adu Lui totul. El a promis: „Vei auzi vocea mea în urma ta, spunându-ţi pe ce cale să mergi. Aceasta este calea – acum, mergi pe ea.”

Dovada credinţei este odihna. Credinţa încrederii rezultă într-o pace a minţii. Iar adevărata credinţă încredinţează toate lucrurile în mâinile Sale.