HAI, CONTINUĂ SĂ PLÂNGI

Atunci când ai de suferit cel mai greu, mergi în cămăruţa ta tainică şi varsă-ţi tot amarul şi disperarea pe care le ai!

Isus a plâns. Petru a plâns amarnic! Petru a purtat cu el durerea respingerii Însuşi Fiului lui Dumnezeu. Acele lacrimi amare au lucrat în el o minune frumoasă. El a revenit pentru a zgudui împărăţia lui satan.

Isus niciodată nu-şi întoarce spatele de la o inimă care plânge. El a spus: „Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită” (Psalmi 51:17). Nici măcar o dată nu va spune Domnul: „Vino-ţi în fire! Ridică-te şi ia-ţi medicamentul! Ia-ţi curaj şi usucă-ţi lacrimile.” Nu! Isus păstrează fiecare lacrimă în containerul său etern.

Eşti îndurerat? Grav? Atunci ¬¬¬¬¬continuă să plângi! Continuă să plângi până când lacrimile nu vor înceta să mai curgă. Dar lasă ca acele lacrimi să vină din durere, şi nu din necredinţă sau compătimire de sine.

Viaţa continuă. Vei fi surprins să ştii cât de mult poţi răbda cu ajutorul lui Dumnezeu. Fericirea nu constă în a trăi fără durere sau suferinţă. Adevărata fericire este de a învăţa cum să trăieşti fiecare zi în parte, în ciuda tuturor întristărilor şi durerilor. Înseamnă a învăţa cum să te bucuri în Domnul, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecut.

S-ar putea să te simţi respins. S-ar putea să te simţi abandonat. Credinţa ta ar putea slăbi. S-ar putea să te gândeşti că eşti doborât la pământ. Întristarea, lacrimile, durerea şi goliciunea ar putea să te înghită uneori, dar Dumnezeu se mai află încă pe tronul Său. El încă mai este Dumnezeu!

Nu te poţi ajuta pe tine însuţi. Nu poţi opri durerea şi suferinţa. Dar Domnul nostru binecuvântat va veni la tine şi va pune mâna Sa iubitoare sub tine şi te va ridica pentru a te aşeza din nou în locurile cereşti. El te va elibera din frica morţii. El va descoperi dragostea Sa fără de margini pentru tine.

Priveşte în sus! Încurajează-te în Domnul. Atunci când ceaţa te înconjoară şi nu mai poţi vedea nici o cale de ieşire din dilema ta, lasă-te în braţele lui Isus şi, pur şi simplu, încrede-te în El. El doreşte credinţa ta, încrederea ta. El vrea ca tu să strigi cu voce tare: „Isus mă iubeşte! El este cu mine! El nu mă va da de ruşine! El se îngrijeşte chiar acum de toate! Nu voi fi doborât! Nu voi fi înfrânt! Nu voi fi o victimă a lui satan! Dumnezeu este de partea mea! Îl iubesc şi El mă iubeşte!”

La bază se află credinţa. Iar credinţa se bazează pe acest singur lucru absolut: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere...” (Isaia 54:17).