SECRETUL PUTERII SPIRITUALE

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră” (Isaia 30:15).

Iată care este secretul lui Dumnezeu pentru puterea spirituală: „Liniştea şi încrederea vor fi tăria voastră.” Cuvântul pentru linişte în ebraică semnifică „repaus.” Iar repaus înseamnă a fi calm, relaxat, liber de toată neliniştea; a fi liniştit, a se întinde având un suport dedesubt.

Puţini creştini astăzi au acest fel de linişte şi încredere. Mulţimi sunt implicate într-o frenezie de activităţi, grăbindu-se nebuneşte pentru a câştiga bogăţii, averi şi plăceri. Chiar şi în lucrare, slujitorii lui Dumnezeu aleargă cu îngrijorare şi frică, căutând răspunsuri la conferinţe, seminare, în cele mai populare cărţi. Fiecare vrea călăuzire, soluţii, ceva pentru a-şi calma duhul. Cu toate acestea, ei caută în fiecare sursă cu excepţia Domnului. Ei nu-şi dau seama că Dumnezeu deja a spus un cuvânt pentru ei prin Isaia: Dacă nu se întorc la El ca şi la sursa lor, năzuinţele lor vor sfârşi în durere şi confuzie.

Isaia descrie ceea ce neprihănirea lui Dumnezeu trebuie să realizeze în noi: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie” (Isaia 32:17). Dacă noi umblăm cu adevărat în neprihănire, vieţile noastre vor rodi un duh calm, liniştea inimii şi pacea cu Dumnezeu.

Isaia privea în jur şi vedea cum poporul lui Dumnezeu fugea în Egipt după ajutor, punându-şi încrederea în oameni, bazându-se pe cai şi pe care. Solii veneau şi se duceau. Conducătorii se întruneau în şedinţe cu strategii de urgenţă. Fiecare era în panică, tânguindu-se: „Ce putem face?”

Isaia i-a asigurat: „Nu trebuie să fie aşa. Întoarceţi-vă din rătăcirea voastră. Pocăiţi-vă de răzvrătirea voastră de a vă pune încrederea în alţii. Întoarceţi-vă la Domnul şi El vă va acoperi cu o cuvertură de pace. El vă va da linişte şi odihnă în mijlocul tuturor lucrurilor cu care vă confruntaţi.