CREŞTEREA ÎN HAR POATE FI OPRITĂ!

Pavel i-a avertizat pe efeseni: „Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură” (Efeseni 4:14). S-ar putea să te gândeşti: „Acest verset nu se aplică mie. Temelia mea este solidă din punct de vedere biblic. Nu sunt înşelat de noile capricii evanghelice şi de ideile uşuratice care îi distrag pe oameni de la Cristos. Sunt înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu.”

Cu toate acestea, urmăriţi restul versetului lui Pavel: „…purtaţi…prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (4:14). S-ar putea să nu fii înşelat de vreo doctrină falsă. Pavel spune că, totuşi, ai putea să fii ademenit de o cu totul altă problemă. El întreabă: „Eşti tu tulburat din cauza planurilor răutăcioase ale celor care ţi se opun?”

Mesajul lui Pavel ne cheamă să ne examinăm din nou: Cum reacţionăm noi la oamenii care se numesc fraţii şi surorile noastre în Cristos şi, în acelaşi timp, răspândesc minciuni despre noi?

Atunci când Pavel porunceşte, „Să nu mai fim copii”, el ne spune: „Acei duşmani ai voştri – cei care folosesc bârfa şi calomnia, înşelătoria şi manipularea, viclenia şi şiretenia, minciuna şi ipocrizia – vă spun, ei sunt copii răzvrătiţi. Ei sunt prefăcuţi şi răsfăţaţi. Ei nu au permis harului lui Dumnezeu să lucreze în ei. Deci, nu vă lăsaţi înşelaţi de jocurile lor răutăcioase şi copilăreşti. Ei vor ca voi să reacţionaţi la răutatea lor aşa cum ar face un copil. Dar nu trebuie să le răspundeţi copilăreşte.”

În următorul verset Pavel ne îndeamnă să ne îndreptăm spre maturitate: „Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos” (Efeseni 4:15). El spune: „Nu puteţi împiedica loviturile pe care le primiţi, rănile care vă sunt făcute, bârfele care sunt răspândite împotriva voastră şi minciunile spuse despre voi. Cu toate acestea, puteţi folosi aceste lucruri pentru a creşte în har. Priviţi la ele ca şi la oportunităţi de a vă asemăna tot mai mult cu Cristos. Răspundeţi cu blândeţe şi cu un duh smerit. Iertaţi-i pe cei care vă folosesc cu răutate.”