DUMNEZEU ESTE PE CALE DE A FACE CEVA NOU ŞI GLORIOS

„Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor” (Ezechiel 20:14).

Dumnezeu este pe cale de a face ceva nou şi glorios. Acest lucru nou merge dincolo de vreo trezire. Este o lucrare a lui Dumnezeu pe care El singur o iniţiază atunci când nu mai poate îndura pângărirea Numelui Său sfânt. Vine un timp când Dumnezeu determină că Cuvântul Său a fost călcat în picioare, iar mârşăviile au pângărit atât de mult ceea ce este numit „biserica”, încât El trebuie să se ridice şi să-Şi apere Numele Său în faţa unei lumi pierdute.

„Din pricina Numelui Său” Dumnezeu va face două lucrări mari. În primul rând, El va curăţa naţiunile şi biserica Sa cu judecăţi mari de răscumpărare. El va opri invazia casei Sale de către homosexuali şi şarlatani, va purifica şi curăţa lucrarea şi va ridica păstori după inima Sa.

În al doilea rând, Dumnezeu va glorifica Numele Său sfânt cu o mare intervenţie a îndurării. În mijlocul chinurilor judecăţilor care se vor înfăptui, Dumnezeu va salva ziua printr-o „întoarcere” supranaturală la Sine a unei rămăşiţe. Ceea ce El a făcut pentru Israel atunci când ei erau judecaţi, El o va face din nou în zilele care urmează.

Puteţi citi despre toate acestea în Ezechiel 36:21-38. Pe scurt, iată ce a fost profeţit: „Voi avea milă din pricina Numelui Meu sfânt care a fost profanat printre păgâni…nu din pricina voastră, dar din pricina Numelui Meu. Păgânul va şti că Eu sunt Dumnezeu. Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi de toate murdăriile. Vă voi da o inimă nouă şi un duh nou. Vă voi face să umblaţi în căile Mele. Vă voi salva de toate murdăriile voastre. Nu din pricina voastră Eu fac aceasta, ci din pricina Numelui Meu.”

„Dar Mi-am tras mâna înapoi, şi am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor, în faţa cărora îi scosesem... Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când Mă voi purta cu voi având în vedere Numele Meu, şi nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu” (Ezechiel 20:22, 44).