TU NU TE POȚI CALIFICA SINGUR

Când Satan încearcă să te convingă că tu nu ești vrednic să umbli cu Domnul și să Îl slujești, știi că acest lucru nu este adevărat.  Cu toate acestea, cu greu reușești să fii încredințat pe deplin că El te-a făcut curat și potrivit pentru a sta drept în fața Lui și a-L sluji cu credincioșie. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că El a făcut acest lucru!
„ Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie,  mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor”(Coloseni 1:10-14).
Redarea în limba greacă a acestui verset din Coloseni 1:10-14 este: ” Tatăl ne-a făcut pregătiți, vrednici, calificați în caracter, destul de buni pentru a fi părtași moștenirii sfinților din lumină.”
 Ceea ce a făcut Isus pe cruce te-a calificat pentru moștenirea veșnică, și dacă Dumnezeu te-a calificat pentru viață veșnică, atunci El te-a făcut competent în caracter, de asemenea. Ai putea să îți iei concediu de la slujirea ta sau serviciul tău pentru un timp, încercând să te faci demn de El, dar nu ai putea niciodată să realizezi aceasta. Dumnezeu nu va accepta neprihănirea nimănui — în afară de neprihănirea Fiului Său, Isus Hristos.
 Nu vei putea niciodată să obții neprihănirea lui Hristos muncind pentru ea, așadar doar crede pentru ea și ai încredere în Dumnezeu că ți-o va da. Va veni la tine prin credință. Vezi, nu doar că ești salvat prin credință ci ești și sanctificat prin credință, justificat prin credință, vindecat prin credință, protejat prin credință.
 Toate acestea se întâmplă încrezându-te în ceea ce a făcut Isus pentru tine.