PROBLEME NEREZOLVATE

Biblia aduce referiri cu privire la eforturile noastre de a-I face pe plac lui Dumnezeu în firea noastră pământească: „pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu” (Romani 10:3). Încercând să ne stabilim propria noastră neprihănire este de fapt firea noastră pământească la lucru!
Încercând să îi facem pe plac lui Dumnezeu în puterea noastră pământească ne jefuiește de bucuria și pacea noastră cu El. Oricare biruință va fi de scurtă durată și vom cădea din nou în ispită. Dușmanul va continua să ne asalteze iar o conversație cu el poate suna cam așa:
Satan șoptește: „Ce zici de păcatul acela în care te-ai complăcut tocmai ieri? Ești vinovat!”
„Nu,” tu răspunzi, „Deja am cerut iertare pentru păcatul acela. Este totul sub sânge și am cerut lui Dumnezeu să mă facă să urăsc acel păcat și să mă țină departe de a-l mai face iar.”
„Dar tu ești încă ispitit.”
„Adevărat, dar Isus a pregătit o cale de scăpare pentru mine. Cuvântul Lui spune că voi fi în stare să suport ispita și El mă va izbăvi” (vezi 1 Corinteni 10:13).
Satan persistă: „Există încă probleme nerezolvate în viața ta.”
Când acuzatorul aduce aminte de „probleme nerezolvate” — vreun război care încă se duce în interiorul tău — poți răspunde la aceasta cu Scriptura: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină” (Coloseni 1:21-22).
Chiar și când Îl dezamăgim, Dumnezeu ne iubește; El ne caută și aduce împăcare între noi cu El însuși. El ne iubește chiar și când ne chinuim și prin Hristos El ne face să avem pace cu El.