„EȘTI NEDEMN” — MINCIUNA DIAVOLULUI

Cine îți spune că ești nedemn, nu ești bun, inutil, neutilizabil pentru Dumnezeu? Cine tot îți aduce în minte că ești slab, neajutorat, un eșec total?  Și cine îți tot spune că niciodată nu vei fi la înălțimea standardului lui Dumnezeu?
Cine spune membrilor din echipe de închinare că ei nu sunt vrednici să cânte laude în casa lui Dumnezeu sau instrumentiștilor că nu sunt vrednici să cânte la instrumente în închinare? Cine spune ușierilor, bătrânilor bisericii, învățătorilor de școală duminicală, voluntarilor, oamenilor din audiență că sunt nevrednici?
Acesta nu este un mister. Cu toții știm de unde vine această voce — de la diavolul însuși. El vrea ca să te țină convins că Dumnezeu este mânios pe tine. Diavolul, pârâșul fraților, îți reamintește fiecare păcat și eșec. El îți spune: „Dumnezeu nu te poate folosi până nu rezolvi acest lucru și te faci vrednic.” Nu te lăsa prostit de această minciună din fundul iadului.
 Mulți oameni care citesc acest mesaj au fost convinși de diavolul că ei nu sunt vrednici de a fi vreodată folosiți de Dumnezeu. Cumva aceste cuvinte te descriu pe tine? Poate te simți nevrednic chiar și să fii  numit copil al lui Domnului. Te uiți la viața ta și vezi contradicție și eșec.
Lasă-mă să îți mărturisesc ceva: eu niciodată nu m-am simțit vrednic de marea mea chemare de a fi predicator. De-a lungul anilor mei de slujire pentru Domnul am fost copleșit de acuzații că eu nu sunt vrednic să vorbesc pentru Dumnezeu, să predic, să învăț pe alții, să fiu un lider.
Așadar, adevărul este, eu nu sunt vrednic să scriu acest mesaj și tu nu ești vrednic să își ridici mâinile să lauzi pe Dumnezeu. Vezi, nimeni nu este vrednic — nu în puterea și tăria noastră umană! Dar Isus ne-a spus: „Eu v-am făcut vrednici.”
„Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19).