CĂTRE CEI CE NU ASCULTĂ

Peste tot în Scriptură, Dumnezeu ne dă o imagine clară despre cât de important este ca noi să ascultăm de Cuvântul Lui. Vedem un asemenea exemplu în viața regelui Saul, căruia Dumnezeu îi dăduse porunci clare, specifice prin profetul Samuel. „Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile” (1 Samuel 15:3).
Dumnezeu a vorbit lui Saul în termeni clari ca lumina zilei, și totuși, după ce a fost la luptă, el a ascultat de Domnul doar în parte. Decât să distrugă pe toți și toate, el l-a cruțat pe regele Agag — și chiar a păstrat unele lucruri din prada de război (vezi capitolul 15: 7-9).
Samuel a fost mâhnit foarte tare la aflarea acestui lucru. El i-a spus lui Saul: „Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.’ Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” (capitolul 15: 18-19).
În acest punct, Scriptura ne dă un cuvânt dureros și înspăimântător: „ Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis: „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele”. Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul” (versetele 10-11).
Este viața ta cumva descrisă de aceste cuvinte? Ți-a spus Dumnezeu în termeni foarte clari să te ocupi de ceva, însă tu continui să te ții strâns de el? Chiar acum, Duhul Lui îți poate vorbi cu o voce blândă, curtenitoare: „Păcatul tău se află între noi, întrerupându-ne comuniunea. Nu te mai pot binecuvânta atâta vreme cât tu continui în păcat. Încrede-te în Duhul Meu să te ajute. Renunță la el acum, copilul Meu.”
Dumnezeu ne spune: „Vreau inima ta în întregime, toată dragostea ta — nu doar o ascultare cu jumătate de inimă!”