FAVOARE PENTRU O VIAȚĂ ÎNTREAGĂ - Gary Wilkerson

Oare dă Dumnezeu favoare, binecuvintează din plin și varsă din belșug harul Său peste inimi care așteaptă și sunt înfometate? Răspunsul este da — și vedem aceasta ilustrat în istoria nașterii lui Hristos.
Un înger s-a arătat Mariei anunțând mărețul eveniment care era pe cale de a se întâmpla în viața ei: „În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta” (Luca 1:26-29 sublinierea mea).
Savanții care studiază Biblia spun că Maria era foarte tânără, o adolescentă, la vremea aceea. Imaginează-ți ce ciudată trebuie să fi fost această întâlnire pentru ea. Iată o simplă fată dintr-un sat obscur dintr-o familie neînsemnată, fiind vizitată de un înger enorm, care inspira frică, stând în fața ei exclamând: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har!”
Apoi a făcut această măreață declarație:  „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David” (Luca 1:30-32, sublinierea mea).
Deseori oamenii au tremurat de frică la vederea unui înger, dar Maria nu s-a temut, deși este adevărat că ea era „tulburată foarte mult” de cuvintele îngerului cu privire la favoare. Ea trăia într-o societate dominată de bărbați și viața ei nu era marcată de o evidentă favoare — dar o transformarea era gata să aibă loc în viața ei și în întreaga lume!
Se poate să vrei să vezi circumstanțele tale transformare. Poate te confrunți cu boală, o căsnicie tensionată, un copil îndărătnic, o nevoie financiară zdrobitoare. La fel ca Maria, tu poți primi favoarea lui Dumnezeu, și poți aduce mărturie cum ea a adus în cântecul ei de slavă: „Sunt binecuvântată de Domnul pentru că El mă vede mereu, în toate circumstanțele mele. El poate concepe lucruri pe care eu nici nu mi le puteam imagina niciodată.
„Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El” (Luca 1:50). Și aceasta te include și pe tine!